Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/czytaj.php

Lista artykułów do przeczytania

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

2007-11-30, Jolanta Węgrzyn

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku (rezolucja 47/3 z 14.10.1992) podczas zamknięcia Dekady Osób Niepełnosprawnych.

Codziennie mijamy ich na ulicach lub w sklepach. Są naszymi sąsiadami, ale czy wiemy, jaka jest ich sytuacja? Czy potrafimy znaleźć, choć chwilę by się nad tym zastanowić?

Niepełnosprawność występuje na całym świecie. Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych opracowany w 1982 roku promuje postulat równego traktowania. Zakłada on, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z takich samych praw jak pozostała część społeczeństwa, oraz poprawę warunków bytowych wynikających ze społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. W taki sposób osoby niepełnosprawne powinny być traktowane we wszystkich państwach.

Na początkach lat 90 w Polsce wiele osób niepełnosprawnych było skazanych na izolację. W ostatnich latach sytuacja ta uległa znacznej poprawie.

W Polsce żyje ponad 5 milionów osób niepełnosprawnych. Jeszcze do niedawna niewielu niepełnosprawnych w ogóle wychodziła z domów. Zmieniło się to w ostatnich latach. Coraz częściej wprowadza się ułatwienia architektoniczne oraz prowadzone są na szeroką skalę akcje promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 roku w Polsce, odsetek osób niepełnosprawnych wynosi 14,3 %. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełnosprawną. Dodatkowo starzenie się społeczeństwa, postęp medycyny wskazują, że procent osób niepełnosprawnych będzie stale się zwiększał.

W założeniach celu operacyjnego 10 - "Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych" w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007 - 2015 oczekiwanym efektem w 2015 roku jest : zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, ograniczenie barier funkcjonalnych utrudniających życie oraz wzrost aktywności społeczno-zawodowej. Realizacją zadań tego celu ma zająć się : administracja rządowa, samorządowa oraz organizacje pozarządowe.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71