Europejski Tydzień Autyzmu

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/czytaj.php

Lista artykułów do przeczytania

Europejski Tydzień Autyzmu

2007-12-11, Jolanta Węgrzyn

W pierwszym tygodniu grudnia (od 1 do 7) obchodzony był Europejski Tydzień Autyzmu. Według szacunkowych danych Fundacji SYNAPSIS, która od lat pomaga osobom dotkniętym autyzmem, w Polsce problem ten dotyczy około 30 tys. osób i ich rodzin.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych z autyzmem. Ponad 75 proc. z nich nie jest udzielana jakakolwiek profesjonalna pomoc.

Autyzmem określane są całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju umiejętności społecznych, brakiem mowy lub upośledzeniem jej rozwoju oraz powtarzanymi, stereotypowymi działaniami i zainteresowaniami dotyczącymi szczególnie obiektów nieożywionych. Występują one z częstością 3-5 na 10 000 dzieci w wieku szkolnym, dotyczą częściej chłopców niż dziewcząt (5:1). Pierwsze objawy choroby występują przed ukończeniem 3 roku życia.

Zdaniem wiceprezes fundacji Synapsis Bożenny Ulatowskiej, jest to ważny, ale zaniedbany problem społeczny. Sytuacja rodzin, w których są dzieci z autyzmem, jest niezwykle trudna. Aby przeprowadzić badania na jego wykrycie trzeba czekać nawet do roku. Jest bardzo mało placówek, które leczą tę chorobę; nie ma wyznaczonych standardów leczenia, więc trudno ocenić poziom świadczeń.

Tymczasem wczesne wykrycie choroby (u dzieci dwu, trzy letnich) oraz właściwa terapia pozwolą na zminimalizowanie skutków autyzmu i daje szansę na w miarę normalne, samodzielne i satysfakcjonujące życie. Niejednokrotnie pozwala też na ujawnienie wyjątkowych zdolności artystycznych chorych osób.

W Polsce wiedza na temat objawów autyzymu jest bardzo mała - przede wszystkim u rodziców, którzy nie zwracają uwagi na pierwsze objawy choroby u swoich dzieci.

Objawy, które powinny wzbudzić zainteresowanie rodziców, to m.in. nieprzyłączanie się dzieci do zabawy z rówieśnikami, bezustanne mówienie tylko na jeden temat, manifestowanie obojętności, powtarzanie słów i dźwięków bezpośrednio po ich usłyszeniu, nieadekwatny do sytuacji śmiech.

Osoby dorosłe chore na autyzm mają problemy z kontaktami społecznymi, dlatego niełatwo jest im zdobyć, a następnie utrzymać pracę. Terapia może wpłynąć na zmniejszenie tych problemów.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71