Program IDOL

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/idol/index.php

Projekt IDOL - Informatyzacja Dla Poprawy Osiągnięć Lecznictwa realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jakości i aktualnie uczestniczą w nim jednostki opieki zdrowotnej z całej Polski. Zakłady opieki zdrowotnej tworząc sieć współpracy dotychczas realizują w ramach Projektu IDOL projekty poprawy jakości, między innymi z następujących zakresów tematycznych:

 • Monitoring pielęgniarski konsultacji naczyń obwodowych i centralnych u pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii.
 • Opracowanie instrukcji i schematów stosowania środków dezynfekcyjnych.
 • Przygotowanie dokumentacji w ramach ISO. Procedura postępowania w przypadku przyjęć masowych.
 • Dokumentacja jako podstawowy warunek jakości opieki pielęgniarskiej.
 • Zmniejszenie występowania odleżyn w oddziale stacjonarnym- zmiana systemu wprowadzania danych i przebudowa bazy, aktualizacja standardu postępowania, systematyczne szkolenia.
 • Zasada postępowania z przedmiotami pacjentów, które znajdują się w depozycie szpitalnym; Standard z zakresu gospodarowania lekiem w obrębie szpitala; standard z zakresu planowanego przyjęcia pacjenta do szpitala; standard z zakresu polityki dotyczącej odpadów.
 • Zapobieganie zapaleniom związanym z wykonywaniem kaniulacji żył obwodowych.
 • Poprawa satysfakcji przepływu informacji pomiędzy kadra zarządzającą a pracownikami/ usprawnianie kanałów informacyjnych jednostce/ - identyfikacja i likwidacja tzw. "Białych plam".
 • Program ryzyka przedhospitlaizacyjnego - poszerzony na wszystkie oddziały szpitala.
 • Mapa mikrobiologiczna szpitala jednym z elementów programu kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Poprawa skuteczności przygotowania hospitalizowanych pacjentów do samoopieki w domu.
 • Odleżyny jako problem poprawy jakości.
 • Zakażenia - ekspozycja zawodowa na zakażenia wirusem HIV.
 • Opracowanie instrukcji i schematów stosowania środków dezynfekcyjnych.
 • Czynna rejestracja zakażeń szpitalnych.
 • Doskonalenie profilaktyki antybiotykowej.
 • Edukacja pracowników z zakresu monitorowania oporności drobnoustrojów.
 • Stworzenie oraz wdrażanie systemu informacji.
 • Monitorowanie i nadzorowanie zakażeń szpitalnych.
 • Profilaktyka zakrzepowo - zatorowa.
 • Program zapobiegania i zwalczania odleżyn.
 • Badania satysfakcji pacjentów.
 • Program poprawy jakości - monitorowanie i nadzorowanie zakażeń szpitalnych.
 • Badanie satysfakcji pacjenta.
 • Wojewódzki rejestr Ekspozycji Zawodowych, Pozazawodowych.
 • Standard stosowania przymusu bezpośredniego u pacjenta w aspekcie ochrony i poszanowania praw pacjenta.
 • Informowanie pacjenta prawem człowieka chorego

Jednostki ochrony zdrowia współpracujące z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach projektu" IDOL "realizują projekty poprawy jakości usług medycznych min na sprzęcie komputerowym wraz z oprogramowaniem otrzymanym od CMJ w ramach umowy użyczenia. Dzięki tej współpracy jednostki rynku ochrony zdrowia podnoszą poziom jakości świadczonych usług medycznych co jest z korzyścią dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce a tym samym dla pacjentów. CMJ otrzymuje od jednostek realizujących projekt "Idol" kwartalne raporty, które umożliwiają monitorowanie zaawansowania prac nad poszczególnymi projektami poprawy jakości świadczonych usług . Projekt "Idol" jest przykładem na realizowanie przez CMJ statutowych zadań jednostki powołanej dla podnoszenia jakości usług medycznych w Polsce.

Zainteresowanie wśród jednostek ochrony zdrowia taką formą współpracy z CMJ jest bardzo duże o czym świadczy wynik konkursu uzupełniającego do projektu Informatyzacja Dla Poprawy Osiągnięć Lecznictwa ogłoszonego w 2005r . Konkurs został rozstrzygnięty pozytywnie dla 11 jednostek, które przedstawiły propozycje nowych tematów programów poprawy jakości na rynku ochrony zdrowia


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71