Załącznik Nr 2

Procedura pielęgnacji pacjenta z odleżyną

1. Oceń stan ogólny pacjenta.
2. Określ stopień odleżyny i jej umiejscowienie.
3. Załóż indywidualną kartę profilaktyki i pielęgnacji odleżyną (Zał. Nr 3)
4. Wspólnie z lekarzem ustal plan działań leczniczo - pielęgnacyjnych.


5. Zastosuj zasady pielęgnacji w zależności od stopnia zaawansowania odleżyny.
 
 

Odleżyna I i II stopnia

Pielęgnacja pacjenta wg zasad profilaktyki odleżyn oraz:

1. Codzienna toaleta ciała. 
2. Odciążanie od ucisku miejsca chorobowo zmienionego poprzez stosowanie udogodnień
3. Zmiana pozycji co 2h.
4. Oklepywanie delikatne
-masowanie miejsc chorobowo
-zmienionych płynem spirytusowym lub środkiem natłuszczającym.
5. Stosowanie środków poprawiających ukrwienie,
p/zapalnych,
antybakteryjnych: (np. 0. 5% krem Propolisowy, Decubitol spray, Linomag, Alantan, Pasta cynkowa, Maść z nagietka, Krem Penaten, Sudokrem)
6. Stosowanie opatrunków typu
-błony półprzepuszczalne (Tegaderm, Bioclusive) w zależności od stopnia nasilenia. 
7. Stosowanie diety wysokobiałkowej, wielowitaminowej dostosowanej do stanu i potrzeb chorego

Odleżyna III stopnia

Pielęgnacja pacjenta wg zasad profilaktyki odleżyn oraz jak w I i II stopniu odleżyn:

1. Toaleta ciała 2x dziennie
2. Zmiana pozycji co 2 godziny. 
3. Toaleta odleżyny 2 x dziennie poprzez :
- przemywanie 0,9%NaCl, wodą destylowaną;
- przykładanie opatrunków:Agva gel, Granuflex, (zmiany opatrunków dokonywać wg. zleceń)
- stosowanie maści gojących (np. Argosulfan, Dermazin, Delbetex, Baktroban itp. )
- stosowanie przymoczków z 10 % NaCl + Metronidazol 0,25 %
4. Pielęgnacja skóry wokół odleżyny. 

Odleżyna IV i V stopnia

Pielęgnacja wg. zasad profilaktyki odleżyn oraz jak w I, II, III stopniu odleżyn:

1. Toaleta odleżyny jak w III stopniu odleżyn. 
2. Chirurgiczne opracowanie odleżyny. 
3. Stosowanie środków
enzymatycznych: np. Fibrolan. 
4. Przestrzeganie zasad aseptyki w pielęgnacji opracowanej rany. 
 

6. Codziennie oceniaj stan skóry i efekty pielęgnacji.

7. Dokumentuj podjęte działania w indywidualnej karcie pacjenta
8.Weryfikuj plan działań leczniczo-pielęgnacyjnych w zależności od stanu chorego.
10.Edukuj pacjenta i jego rodzinę w zakresie profilaktyki i dalszej pielęgnacji (Zał. Nr 4)