Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2017-10-02: Pierwsze szpitale z akredytacją w ramach projektu PAS

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dwom szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 201 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-09-26: Z żalem informujemy

Jerzy Hennig

 

Z żalem informujemy o śmierci Pana dr. n. farm. Jerzego Henniga, Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Pan Jerzy Hennig był najdłużej pełniącym swoją funkcję Dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości - od 2004 do 2017 r. Za wkład w rozwój ochrony zdrowia w Polsce Dyrektor Jerzy Hennig został odznaczony odznaką honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" przyznaną przez Ministra Zdrowia.

2017-09-18: Dziesięć szpitali z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 209 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-09-05: Projekt dotyczący Zespołów Szybkiego Reagowania

logotyp ZSR

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" - "Zespoły Szybkiego Reagowania" (ZSR).

Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu sytemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

Kryteria i zasady rekrutacji, opis działań jakimi będą objęte szpitale, jak również informacje o zobowiązaniach szpitali zakwalifikowanych do projektu opisane są w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 • Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 5 -26 września 2017 roku.
 • W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 25 szpitali.
 • Czas organizacji i wdrażania sytemu Zespoły Szybkiego Reagowania w szpitalach to listopad 2017 - marzec 2019.
 • Kwestionariusz rekrutacyjny należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w kopercie z dopiskiem: "REKRUTACJA SZPITALI - ZESPOŁY SZYBKIEGO REAGOWANIA na adres:

  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  Sekretariat pok. nr 217
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków

  W przypadku wysyłki kwestionariusza pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 • Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:
  • ze strony CMJ - Ewa Dudzik-Urbaniak, opiekun merytoryczny programu,
  • ze strony realizatora merytorycznego programu: Medycyny Praktycznej - dr n. med. Konstanty Szułdrzyński.
 • Telefon do kontaktu: 504-677-760; 12 427-81-70 wewn. 23

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
Załączniki:


   WIĘCEJ...

2017-08-21: Dziewięć szpitali z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 212 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71