Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2018-08-03: Zaproszenie do badania "Patomorfologia w szpitalach"

W dobie medycyny spersonalizowanej wdrożenie odpowiedniej terapii zależne jest od wielu czynników, w tym aktualnego stanu pacjenta, wyników badań obrazowych, laboratoryjnych, a także czynników prognostycznych i predykcyjnych, które powinny być zawarte w zintegrowanym rozpoznaniu patomorfologicznym.

Dlatego podejmowane są działania zmierzające do zwiększenia efektywności leczenia, w tym skuteczności leczenia chorób nowotworowych, dla których takie elementy jak wczesne rozpoznanie oraz prawidłowo przeprowadzone badanie patomorfologiczne są bardzo istotne.

Finansowanie badań patomorfologicznych należy do kosztów ogólnoszpitalnych. W ostatnim czasie pojawia się realna możliwość wyodrębnienia finansowania badań patomorfologicznych. Beneficjentem takiego rozwiązania będzie pacjent, gdyż z założenia, dodatkowe środki przeznaczone na takie badania mają na celu podniesienie jakości opieki nad chorym.

W celu zweryfikowania obecnego stanu, trybu i zakresu wykonywania badań patomorfologicznych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z Konsultantem Krajowym ds. Patomorfologii zapraszają do udziału w badaniu ankietowym. Wyniki tego badania - jako dodatkowy element oceny realnych potrzeb - posłużą do uszczegółowienia rozwiązań.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety i odesłanie wydukowanej przez nasz system wersji w terminie do 17 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.cmj.org.pl/ankieta/patomorfologia/

Pełne zaproszenie do badania

Praktyczna uwaga: Możliwe jest wypełnianie ankiety w kilku krokach rozłożonych na kilka dni. Do tego potrzebne jest kliknięcie przycisku

 • Następnie prosimy wybrać sposób udostępnienia adresu ankiety. Gotowe!

2018-08-02: Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2018" - trwa zbieranie danych

logo Ranking Szpitali 2018

Trwa zbieranie danych do XV edycji rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.

Na ankiety szpitali oczekujemy do 7 września 2018 r. Podkreślamy że za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata.

Ranking, realizowany jest w formie elektronicznej. W celu wypełnienia ankiety należy wejść na stronę: www.cmj.org.pl/ranking oraz rozpocząć wypełnianie formularza danych.

Praktyczna uwaga: Możliwe jest wypełnianie ankiety w kilku krokach rozłożonych na kilka dni. Do tego potrzebne jest kliknięcie przycisku

 • Następnie prosimy wybrać sposób udostępnienia adresu ankiety. Gotowe!
 WIĘCEJ...

2018-08-02: Rekrutacja uzupełniająca do projektu Program Akredytacji Szpitali!

Logotyp PAS Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy V - uzupełniającą edycję naboru szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie do 7 września 2018 roku. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "PAS-REKRUTACJA SZPITALI" na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!

2018-07-11: Startujemy! Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2018"

logo Ranking Szpitali 2018

Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej. Wyniki rankingu będą publikowane na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku odpowiedzi na pytania ankiety, życząc by ocena Państwa jednostki zaowocowała wzmocnieniem wizerunku szpitala.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż ankieta skierowana jest do szpitali bez względu na zakres ich działalności. W przypadku szpitali nie prowadzących działalności zabiegowej prosimy o pominięcie pytań z obszaru D. Jeżeli zakres świadczonych przez Państwa usług nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej o rezygnacji z uczestnictwa w rankingu. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych nieporozumień.

Ranking, realizowany jest w formie elektronicznej. W celu wypełnienia ankiety należy wejść na stronę: www.cmj.org.pl/ranking oraz rozpocząć wypełnianie formularza danych. Jako potwierdzenie zarejestrowanej przez Internet ankiety, prosimy o wygenerowanie i wydrukowanie wersji PDF. Tak wygenerowaną i wydrukowaną ankietę wraz z załącznikami prosimy odesłać w terminie do 7 września br. Przesłana zwrotnie ankieta winna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę, stanowiąc potwierdzenie rzetelności danych w niej zawartych. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie pod numerem telefonu 12-427-81-70 lub pocztą mailową na adres: . Z pełną odpowiedzialnością zapewniamy Państwa o poufności otrzymanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety, a dane szczegółowe posłużą do obliczenia wskaźników i będą prezentowane jedynie w zestawieniach zbiorczych. Z góry dziękujemy za poświęcony czas, nadesłane odpowiedzi i ewentualne komentarze. Jednocześnie podkreślamy że za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata.  WIĘCEJ...

2018-07-26: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych - wydłużenie terminu

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze dla wizytatorów akredytacyjnych - LEKARZY - informujemy, iż przedłużamy termin składania dokumentów do 31 sierpnia 2018 r. włącznie. Oferty złożone po terminie 31 sierpnia nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków z dopiskiem "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych".  WIĘCEJ...

2018-07-20: Kolejne szpitale w programie "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka"

Miło jest nam poinformować, iż w tym roku do realizacji programu WHO "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka" w Polsce przystąpiło kolejnych 17 Szpitali:

Wyniki wdrażania programu łącznie przesłało 144 jednostek (zobacz pełną listę).
Dziękujemy wszystkim aktywnie uczestniczącym w programie placówkom i zapraszamy do kolejnej edycji programu w przyszłym roku.

2018-07-12: Akredytacje dla 4 pomiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W ostatnim czasie Minister Zdrowia przyznał akredytację dla czterech podmiotów POZ. Wyróżnione jednostki to:

Certyfikaty ważne są do 2 lipca 2021 roku.

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 19 placówek POZ oraz 210 szpitali:

2018-07-11: Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:

2018-07-10: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na wizytatorów akredytacyjnych do programu akredytacji podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać do dnia 23.07.2018 r do godz 15.00 w sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (II piętro, pokój 217) ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania: Ogłoszenie o naborze wizytatorów akredytacyjnych

Osobą do kontaktu ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest Kamila Luty tel. 12 42781 70 wew. 13.

2018-07-10: Akredytacje dla 7 szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W ostatnim czasie Minister Zdrowia przyznał akredytację dla siedmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Szpital w Kowanówku uzyskał akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 210 szpitali oraz 15 jednostek POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-07-05: Strona dedykowana Zespołom Wczesnego Reagowania

Logotyp ZWR

Zapraszamy na stronę dedykowaną projektowi Zespoły Wczesnego Reagowania (ZWR)

http://zwr.cmj.org.pl.

Znajdziecie tam Państwo materiały merytoryczne dotyczące zasad i założeń systemu ZWR, kalkulatory i skale kliniczne oceny stanu pacjenta, artykuły prezentujące doświadczenia z wdrażania systemu w innych krajach oraz informacje na blogu obejmujące doświadczenia polskich szpitali uczestniczących w projekcie.

2018-06-28: Kolejne podmioty POZ z akredytacją

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 15 placówek POZ oraz 203 szpitali:

2018-06-28: Akredytacje dla 9 szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W ostatnim czasie Minister Zdrowia przyznał akredytację dla dziewięciu szpitali. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale z Bydgoszczy oraz Gliwic uzyskały akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 203 szpitali oraz 15 jednostek POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-04-25: Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych dla POZ

Gala wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

Informujemy, iż w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszych siedem podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej przeszło pomyślnie procedurę akredytacyjną.

Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych przychodniom POZ, które jako pierwsze uzyskały certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych miało miejsce 19 kwietnia 2018 r. podczas otwarcia XVIII Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Wiśle.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król wręczając Certyfikaty potwierdzające spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej kierownikom czterech najlepszych jednostek POZ pogratulował sukcesu i wyraził nadzieję na rozpowszechnienie idei jakości wśród jednostek POZ w całej Polsce. Podkreślił też, że dobre zarządzanie jakością, potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, będzie premiowane przez NFZ.

Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki podkreślił, iż w ramach realizowanego przez CMJ projektu w najbliższym czasie kilkadziesiąt jednostek POZ powinno poddać się procedurze oceniającej, a do roku 2019 250 jednostek powinno uzyskać certyfikat akredytacyjny.

W imieniu wyróżnionych jednostek, głos zabrał Radosława Kędzia z Kierownik Przychodni KEMED, która uzyskała najlepszy wynik, przedstawił własne doświadczenia z przygotowania poradni, wskazał na konieczność zaangażowania całego zespołu i podziękował za wparcie uzyskanie w ramach projektu.

2018-04-19: Akredytacje dla siedmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 8 placówek POZ oraz 191 szpitali:

2018-03-12: Ogłoszenie dotyczące harmonogramu przeglądów akredytacyjnych

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi planowania terminów przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych, uprzejmie informujemy, że:

 1. liczba przeglądów akredytacyjnych przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym jest zależna od wysokości środków budżetowych pozostających w dyspozycji Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia;
 2. Ośrodek Akredytacji dokonuje analizy wniosku pod kątem standardów akredytacyjnych w oparciu o które będzie przeprowadzana procedura oceniająca i wpisuje podmiot na listę oczekujących, odpowiednio do zakresu standardów akredytacyjnych podlegających ocenie;
 3. listy oczekujących prowadzone są względem zakresów standardów akredytacyjnych, tj.:
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne;
  • standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. wyznaczanie terminów przeglądów akredytacyjnych odbywa się w oparciu o prowadzoną listę oczekujących, ze wskazaniem zakładów leczniczych podlegających przeglądowi, dostępną w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kryterium decydującym o miejscu na liście jest data wpływu wniosku o udzielenie akredytacji;
 5. terminy przeglądów akredytacyjnych wyznaczane są w okresach kwartalnych;
 6. ośrodek akredytacji nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego kwartał, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i finansowe ośrodka, wyznacza terminy przeglądów akredytacyjnych dla poszczególnych podmiotów udzielających świadczeń w zakresie działalności zakładów leczniczych;
 7. jeśli podmiot wnioskujący o udzielenie akredytacji posiada w swej strukturze organizacyjnej kilka zakładów leczniczych, terminy przeglądów akredytacyjnych są ustalane dla każdego z zakładów;
 8. zgłoszenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji dla zakładu leczniczego oznacza gotowość do poddania się procedurze oceniającej;
 9. po wyznaczeniu terminu wizyty akredytacyjnej Ośrodek Akredytacji pisemnie informuje o tym podmiot;
 10. podmiot wnioskujący, w terminie maksymalnie do 2 tygodni od daty otrzymaniu propozycji terminu musi pisemnie potwierdzić termin lub z niego zrezygnować. Odmowa przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego przez podmiot w wyznaczonym terminie jest równoznaczna z usunięciem z listy podmiotów wnioskujących o udzielenie akredytacji;
 11. w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w szczególności rezygnacji z udziału w procedurze oceniającej, bądź odmowy przez podmiot przeprowadzenia przeglądu w zaproponowanym terminie, w miejsce podmiotu rezygnującego zostaje wskazany kolejny podmiot znajdujący się na liście.

Podstawa prawna:

 1. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j.)
 2. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)
 3. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz.Urz.MZ.2015.67)
 4. obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.MZ.2011.4.42)

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71