Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2017-12-14: Ranking "Bezpieczny Szpital 2017" - wyniki!

Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2017", który przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości - został opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 14 grudnia 2017 r.

Już w tej chwili szczegółowe wyniki są dostępne dla WSZYSTKICH uczestników rankingu z poziomu ankiety elektronicznej, która była wypełniana.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również globalne zestawienia uzyskanych wyników, pozwalające na dokonanie porównań na poziomie poszczególnych działów ankiety. Zachęcamy do szczegółowej analizy wyników rankingu!  WIĘCEJ...

2017-12-14: Trzy szpitale z akredytacją: Chęciny, Gdańsk, Końskie

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gdański szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpiali ważne są do 13 listopada 2020 roku. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 190 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-12-01: Nabór szpitali do projektu PAS

Informujemy, że rozpoczęliśmy IV edycję naboru szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 1 grudnia 2017 - 17 stycznia 2018 roku.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
z dopiskiem: "PAS- REKRUTACJA SZPITALI"

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!  WIĘCEJ...

2017-11-27: Trzy szpitale z akredytacją: Suwałki, Ełk, Gryfice

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Suwalski szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpiali ważne są do 13 listopada 2020 roku. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 206 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-11-16: Wyniki naboru do projektu dot. Zespołów Szybkiego Reagowania

Logotyp projektu PAS

Zakończyliśmy nabór szpitali do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn. "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", część "Zespoły Szybkiego Reagowania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie weźmie udział 25 szpitali wielospecjalistycznych, z liczbą łóżek 200 i więcej. Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej. Będzie on realizowany do 30.06.2019 r. Lista szpitali zakwalifikowanych do projektu

Dziękujemy wszystkim szpitalom, które aplikowały do projektu za zainteresowanie tematyką Zespołów Szybkiego Reagowania. Zapraszamy do odwiedzania strony: www.cmj.org.pl/pas/zsr, gdzie będą zamieszczane informacje z przebiegu projektu oraz materiały merytoryczne dotyczące systemu szybkiego reagowania.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

2017-11-16: Opublikowano zestaw wskaźników OECD '2017

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Health at a Glance 2017, w której opublikowane zostały wyniki wskaźników dla ochrony zdrowia przyjęte przez OECD - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Pobierz publikację (w języku angielskim)

2017-11-14: Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl .

2017-11-10: Trzy szpitale z akredytacją

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze dwa szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpiali ważne są do 15 października 2020 roku. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 204 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71