Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2019-01-10: Bezpieczna farmakoterapia - zaczynamy!

zanim-wezmiesz -lek.jpg

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Towarzystwem Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.  WIĘCEJ...

2019-01-03: Akredytacje dla ośmiu szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Dwa pierwsze wymienione szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 207 szpitali:oraz 58 placówek POZ.

2019-01-03: Akredytacje dla pięciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację pięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 58 placówek POZ oraz 207 szpitali:

2018-12-24: Ranking "Bezpieczny Szpital 2018" - wyniki!

Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2018", który przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości - został opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 13 grudnia 2018 r.

Szczegółowe wyniki są dostępne dla WSZYSTKICH uczestników rankingu z poziomu ankiety elektronicznej, która była wypełniana.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również globalne zestawienia uzyskanych wyników, pozwalające na dokonanie porównań na poziomie poszczególnych działów ankiety. Zachęcamy do szczegółowej analizy wyników rankingu!  WIĘCEJ...

2018-12-17: Akredytacje dla jedenastu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację jedenastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki za wyjątkiem warszawskiej zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 53 placówek POZ oraz 199 szpitali:

2018-12-17: Akredytacje dla 9 szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla dziewięciu szpitali. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale: mikołowski, białostocki i jarosławski uzyskały akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szpital w Bełchatowie jest pierwszym zakładem leczniczym akredytowanym w oparciu o standardy dla podmiotów leczniczych do 50 łóżek wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 199 szpitali oraz 53 jednostek POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-07-11: Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71