Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2017-08-11: Startujemy! Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2017"

logo Ranking Szpitali 2017

Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz firmę doradczą IDEA Trade. Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej. Wyniki rankingu będą publikowane na łamach "Rzeczpospolitej" w październiku tego roku. Serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku odpowiedzi na pytania ankiety, życząc by ocena Państwa jednostki zaowocowała wzmocnieniem wizerunku szpitala.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż ankieta skierowana jest do szpitali bez względu na zakres ich działalności. W przypadku szpitali nie prowadzących działalności zabiegowej prosimy o pominięcie pytań z obszaru D. Jeżeli zakres świadczonych przez Państwa usług nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, prosimy o odesłanie informacji zwrotnej o rezygnacji z uczestnictwa w rankingu. Pozwoli to na uniknięcie zbędnych nieporozumień.

Ranking, realizowany jest w formie elektronicznej. W celu wypełnienia ankiety należy wejść na stronę: www.cmj.org.pl/ranking oraz zarejestrować się poprzez podanie adresu poczty e-mail. Następnie zostanie Państwu udostępniona ankieta w wersji elektronicznej, którą należy wypełnić. Jako potwierdzenie zarejestrowanej przez Internet ankiety, prosimy o wygenerowanie i wydrukowanie wersji PDF. Tak wygenerowaną i wydrukowaną ankietę wraz z załącznikami prosimy odesłać w terminie do 8 września br. Przesłana zwrotnie ankieta winna być podpisana przez Dyrektora lub upoważnioną osobę, stanowiąc potwierdzenie rzetelności danych w niej zawartych. Organizator projektu zapewnia sobie prawo do losowej weryfikacji poprawności podanych informacji. Prosimy o wskazanie osoby do ewentualnego wyjaśnienia potencjalnych niejasności w udzielonych odpowiedziach. W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie pod numerem telefonu 12-427-81-70 lub pocztą mailową na adres: . Z pełną odpowiedzialnością zapewniamy Państwa o poufności otrzymanych informacji. Osoby trzecie nie będą miały wglądu w wypełnione ankiety, a dane szczegółowe posłużą do obliczenia wskaźników i będą prezentowane jedynie w zestawieniach zbiorczych. Z góry dziękujemy za poświęcony czas, nadesłane odpowiedzi i ewentualne komentarze. Jednocześnie podkreślamy że za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata.

2017-08-21: Dziewięć szpitali z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 212 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-07-18: Badanie rynku - prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ) planuje, w ramach realizowanego projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat:

  1. bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w 26 szpitalach, w ich siedzibach (część 1),
  2. bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych - szkolenia wyjazdowe realizowane w różnych miastach Polski (część 2).

Właściwe oszacowanie ww. usług jest niezwykle istotne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wnikliwe oszacowanie i przesłanie wyceny szkoleń, (szczegółowy opis w załączniku), na adres Biura Projektu w terminie do 26 lipca 2017 r.

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2017-07-03: Dwa szpitale z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla dwóch szpitali. Wyróżnione jednostki to:

Przyznane akredytacje ważne są do 6 czerwca 2020 roku. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 203 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-07-03: Wyniki III edycji rekrutacji jednostek POZ

baner programu operacyjnego

 

Logotyp Projektu POZ

Została zakończona III edycja rekrutacji podmiotów POZ do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W III edycji rekrutacji do projektu zakwalifikowano 24 podmioty POZ spośród 54 zgłoszonych.
Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w III edycji rekrutacji do udziału w projekcie.

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z zakwalifikowanymi do projektu podmiotami POZ i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71