Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2020-01-24: Ogłaszamy nabór na wizytatorów akredytacyjnych

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na wizytatorów akredytacyjnych do programu akredytacji szpitali.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 24.02.2020 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania: Ogłoszenie o naborze wizytatorów akredytacyjnych

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70

2020-01-16: Zakończyliśmy nabór uzupełniający do projektu PAS

Uprzejmie informujemy, że nabór uzupełniający (VII) do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali" został zakończony.

W wyniku prowadzonego naboru, do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostały 3 szpitale (zakłady lecznicze), które jako pierwsze nadesłały zgłoszenia i spełniły wymogi formalne.

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować ze szpitalami zaproszonymi do udziału w projekcie i informować o harmonogramie wsparcia.

Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem oraz podjęty wysiłek związany ze zgłoszeniem szpitali do udziału w projekcie.  WIĘCEJ...

2020-01-09: Kolejne akredytacje: placówka POZ oraz cztery szpitale

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje: jedną dla placówki POZ oraz pięć dla szpitali. Wyrożnione placówki to:

Szczeciński szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 225 szpitali oraz 202 placówek POZ.

2020-01-03: Akredytacje dla sześciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację sześciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 201 placówek POZ oraz 221 szpitali.

2019-12-19: Ranking "Bezpieczny Szpital 2019" - wyniki!

Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2019", który przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości - został opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 17 grudnia 2019 r. Dzień wcześniej odbyła się również uroczystość wręczenia dyplomów finalistom Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2019".

Szczegółowe wyniki są dostępne dla WSZYSTKICH uczestników rankingu z poziomu ankiety elektronicznej, która była wypełniana.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również globalne zestawienia uzyskanych wyników, pozwalające na dokonanie porównań na poziomie poszczególnych działów ankiety. Zachęcamy do szczegółowej analizy wyników rankingu!  WIĘCEJ...

2019-12-19: Piętnaście szpitali z akredytacją

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację piętnastu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Cztery pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 220 szpitali oraz 195 placówek POZ.

2019-12-19: Akredytacje dla dziesięciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację piętnastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 195 placówek POZ oraz 220 szpitali.

2019-12-09: Nabór uzupełniający do projektu PAS

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na ostatnie wolne miejsca do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, o wyborze decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną tylko trzy szpitale (zakłady lecznicze).

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CMJ (ePUAP: /CMJ/SkrytkaESP) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "PAS-REKRUTACJA" na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Zapraszamy do udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!  WIĘCEJ...


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71