Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2019-11-11: BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W POZ - 3 GLOBALNE WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA WHO

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Wraz z Towarzystwem Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ) uczestniczymy w 3 Globalnym Wyzwaniu Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem programu jest zmniejszenie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Liczne badania, także w Polsce, potwierdzają, że farmakoterapia - jako najszerzej stosowana metoda terapii - jest przyczyną wielu zdarzeń niepożądanych i szkody, której potencjalnie można było uniknąć. Szacuje się też, że na świecie koszt związany z błędami w farmakoterapii wynosi rocznie 42 miliardy USD.

Dlatego z Krajowym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wybraliśmy temat bezpieczeństwa stosowania leków podczas ordynowania oraz kontynuowania farmakoterapii w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety: www.tpj.pl/ankieta (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu warsztatowym w Ministerstwie Zdrowia, a także na stronie internetowej CMJ.

2019-10-23: Akredytacje dla siedmiu szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Dwa pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 225 szpitali oraz 185 placówek POZ.

2019-10-23: Akredytacje dla piętnastu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację piętnastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 185 placówek POZ oraz 225 szpitali.

2019-10-07: Wyniki dodatkowej rekrutacji podmiotów POZ do projektu

Została zakończona dodatkowa rekrutacja (IV edycja) podmiotów POZ do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dodatkowej rekrutacji do projektu zakwalifikowano 55 podmiotów spośród 158 zgłoszonych.

Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w dodatkowej rekrutacji do udziału w projekcie

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z zakwalifikowanymi do projektu podmiotami POZ i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

2019-09-25: Akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 170 placówek POZ oraz 219 szpitali.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71