Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2019-03-15: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na wizytatorów akredytacyjnych do programu akredytacji szpitali.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania: Ogłoszenie o naborze wizytatorów akredytacyjnych

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70

2019-02-28: RODO dla pacjenta - start kampanii społeczno-edukacyjnej

W dniu 27 lutego 2019 r. zainaugurowano kampanię społeczno-edukacyjną "RODO dla pacjenta", której celem jest zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw dotyczących ich danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kampanii i wykorzystania materiałów edukacyjnych, które zostały opracowane w jej ramach.  WIĘCEJ...

2019-02-11: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zapraszamy!

Logo Konferencji

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie z jakością w Krakowie w dniach 20-21 maja 2019 roku.

Tegoroczna konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" będzie próbą określenia co udało nam się zmienić w ciągu ostatnich 25 lat w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz jaki wkład w te przemiany miała działalność Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

W programie uwzględnimy bloki tematyczne, które znacząco oddziaływują na rezultaty uzyskiwane przez nowoczesne systemy opieki zdrowotnej i stanowią obszary istotnego zainteresowania środowiska pacjentów i ich bliskich. Porozmawiamy więc na temat problemów bezpieczeństwa w farmakoterapii; redukowania zagrożeń, jakie wynikają z niedoceniania znaczenia antybiotykooporności i wiarygodnego monitorowania zakażeń szpitalnych; trudności i wyzwań, dotyczących umiejętności właściwej komunikacji i optymalizacji przekazu informacji, oraz ich wykorzystywania dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, wyceny ryzyka zabiegu. Przedstawimy zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa hospitalizacji, prezentując doświadczenia kolejnych etapów projektu stymulującego prowadzenie nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi oraz projektu wdrażającego koncepcję Zespołów Wczesnego Reagowania.

Tematy jakie poruszymy w trakcie tegorocznego spotkania są Państwu bliskie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od ćwierćwiecza wspólnie tworzymy jakość w polskim systemie ochrony zdrowia czyli network nakierowany na wspólne cele i dążenia.

Jak dalece udaje się nam to zrealizować? Co jeszcze pozostaje do zrobienia tak, by system jaki współtworzymy spełniał oczekiwania nasze i przyszłych pokoleń Polaków?

Na próbę odpowiedzi oraz dyskusję serdecznie zapraszamy w maju do Krakowa.

Halina Kutaj-Wąsikowska
Dyrektor CMJ

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 WIĘCEJ...

2019-02-01: Akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 75 placówek POZ oraz 196 szpitali:

2018-07-11: Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71