Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Na witrynie znajdują się informacje przydatne wszystkim świadczeniodawcom opieki, ale również pacjenci odnajdą dla siebie interesujące informacje o organizacjach w których się leczą. Wszystkich zainteresowanych jakością opieki zdrowotnej zachęcamy do stałego kontaktu właśnie z nami.

 

2018-11-13: Zapraszamy na szkolenia dotyczące akredytacji

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenia poświęcone omówieniu standardów akredytacyjnych, które są organizowane w grudniu w Krakowie:

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.cmj.org.pl/edukacja lub tel. Dział Edukacji i Doskonalenia 12 427-81-70; 12 427-81-71; email: wegrzyn@cmj.org.pl; bubula@cmj.org.pl.

2018-10-30: Nabór na stanowisko - Dział Akredytacji

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prowadzi nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Akredytacji. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu..

2018-10-08: Wyniki V edycji naboru szpitali do udziału w projekcie

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy piątą edycję naboru szpitali do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali.

W piątej edycji rekrutacji, do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostało 9 szpitali (lista zakwalifikowanych szpitali).

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować ze szpitalami zaproszonymi do udziału w projekcie i informować o harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy za zainteresowanie tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem oraz podjęty wysiłek związany ze zgłoszeniem szpitali do udziału w projekcie.

2018-10-01: Akredytacje dla 5 pomiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla pięciu podmiotów POZ. Wyróżnione jednostki to:

Placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 36 placówek POZ oraz 208 szpitali:

2018-10-01: Akredytacje dla 9 szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla dziewięciu szpitali. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale: jarociński, poznanski i niżański uzyskały akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 208 szpitali oraz 36 jednostek POZ. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2018-07-11: Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:

2018-06-28: Kolejne podmioty POZ z akredytacją

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 15 placówek POZ oraz 203 szpitali:

2018-04-25: Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych dla POZ

Gala wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

Informujemy, iż w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszych siedem podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej przeszło pomyślnie procedurę akredytacyjną.

Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych przychodniom POZ, które jako pierwsze uzyskały certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych miało miejsce 19 kwietnia 2018 r. podczas otwarcia XVIII Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Wiśle.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król wręczając Certyfikaty potwierdzające spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej kierownikom czterech najlepszych jednostek POZ pogratulował sukcesu i wyraził nadzieję na rozpowszechnienie idei jakości wśród jednostek POZ w całej Polsce. Podkreślił też, że dobre zarządzanie jakością, potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, będzie premiowane przez NFZ.

Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki podkreślił, iż w ramach realizowanego przez CMJ projektu w najbliższym czasie kilkadziesiąt jednostek POZ powinno poddać się procedurze oceniającej, a do roku 2019 250 jednostek powinno uzyskać certyfikat akredytacyjny.

W imieniu wyróżnionych jednostek, głos zabrał Radosława Kędzia z Kierownik Przychodni KEMED, która uzyskała najlepszy wynik, przedstawił własne doświadczenia z przygotowania poradni, wskazał na konieczność zaangażowania całego zespołu i podziękował za wparcie uzyskanie w ramach projektu.

2018-04-19: Akredytacje dla siedmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 8 placówek POZ oraz 191 szpitali:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71