Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2019-08-07: Nabór uzupełniający do projektu PAS

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór uzupełniający do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie do 30 sierpnia 2019 roku, jednak o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń!

Do udziału w projekcie zakwalifikowany zostanie tylko jeden szpital (zakład leczniczy).

Zapraszamy do udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!  WIĘCEJ...

2019-08-06: Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu - we wrześniu

Informujemy, iż po wakacjach zostanie otwarta dodatkowa rekrutacja podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty POZ) do Projektu pod nazwą
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Szczegółowe informacje o rekrutacji wraz z regulaminem rekrutacji i formularzem zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja jednostek POZ we wrześniu 2019 roku.

2019-07-30: Dziewiętnaście akredytacji dla podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziewiętnastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 158 placówek POZ oraz 210 szpitali:

2019-07-30: Akredytacje dla czterech szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację czterem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Szczeciński szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 210 szpitali oraz 158 placówek POZ.

2019-07-03: Akredytacje dla piętnastu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację piętnastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 139 placówek POZ oraz 208 szpitali:

2019-07-03: Akredytacje dla dziewięciu szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziewięciu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Dwa pierwsze wymienione szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 208 szpitali oraz 139 placówek POZ.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71