Witamy na stronach Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2019-12-09: Nabór uzupełniający do projektu PAS

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na ostatnie wolne miejsca do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część "Program Akredytacji Szpitali".

Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania limitu miejsc, o wyborze decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną tylko trzy szpitale (zakłady lecznicze).

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CMJ (ePUAP: /CMJ/SkrytkaESP) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "PAS-REKRUTACJA" na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Sekretariat pok. nr 217
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Zapraszamy do udziału w Projekcie Program Akredytacji Szpitali!  WIĘCEJ...

2019-11-11: BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA W POZ - 3 GLOBALNE WYZWANIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA WHO

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Wraz z Towarzystwem Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ) uczestniczymy w 3 Globalnym Wyzwaniu Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia: Bezpieczna Farmakoterapia (Medication Without Harm WHO Third Global Patient Safety Challenge). Celem programu jest zmniejszenie szkody związanej z farmakoterapią o 50% w ciągu najbliższych 5 lat, na całym świecie. Liczne badania, także w Polsce, potwierdzają, że farmakoterapia - jako najszerzej stosowana metoda terapii - jest przyczyną wielu zdarzeń niepożądanych i szkody, której potencjalnie można było uniknąć. Szacuje się też, że na świecie koszt związany z błędami w farmakoterapii wynosi rocznie 42 miliardy USD.

Dlatego z Krajowym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce wybraliśmy temat bezpieczeństwa stosowania leków podczas ordynowania oraz kontynuowania farmakoterapii w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich lekarzy POZ, pracujących w praktykach medycyny rodzinnej do wypełnienia krótkiej ankiety: www.tpj.pl/ankieta (czas wypełnienia to max 5 minut). Ankieta jest anonimowa i wszystkie pozyskane z niej informacje zostaną użyte wyłącznie do opracowania statystycznego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na spotkaniu warsztatowym w Ministerstwie Zdrowia, a także na stronie internetowej CMJ.

2019-10-23: Akredytacje dla siedmiu szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Dwa pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 225 szpitali oraz 185 placówek POZ.

2019-10-23: Akredytacje dla piętnastu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację piętnastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 185 placówek POZ oraz 225 szpitali.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71