Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2019-04-08:  Akredytacje dla czternastu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację czternastu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 103 placówek POZ oraz 200 szpitali:

2019-04-08:  Akredytacje dla ośmiu szpitali
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Trzy pierwsze wymienione szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 200 szpitali oraz 103 placówek POZ.

2019-03-28:  Ostatnie dni na rejestrację wystąpienia na Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej

Logo Konferencji

  • Przypominamy, że tylko do 31 marca przyjmujemy zgłoszenia wystąpień na Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej", która odbędzie się w dniach 20-21maja 2019 r.
  • Zwracamy uwagę, że do 19 kwietnia (data księgowania) obowiązuje obniżona opłata za udział w tej konferencji.
  • Bardzo prosimy najpierw zarejestrować udział w konferencji a dopiero później dokonać opłaty uczestnictwa.
 WIĘCEJ...
2019-03-28:  Nowe akredytacje dla sześciu szpitali i dwóch podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla sześciu szpitali oraz dwóch podmiotów POZ. Wyróżnione jednostki to:

Perwsze dwa szpitale uzyskały akredytację w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 89 placówek POZ oraz 192 szpitali:

2019-03-22:  Akredytacje dla dziesięciu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 87 placówek POZ oraz 186 szpitali:

2019-03-15:  Nabór na wizytatorów akredytacyjnych
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na wizytatorów akredytacyjnych do programu akredytacji szpitali.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania: Ogłoszenie o naborze wizytatorów akredytacyjnych

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70

2019-02-28:  RODO dla pacjenta - start kampanii społeczno-edukacyjnej

W dniu 27 lutego 2019 r. zainaugurowano kampanię społeczno-edukacyjną "RODO dla pacjenta", której celem jest zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im praw dotyczących ich danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami kampanii i wykorzystania materiałów edukacyjnych, które zostały opracowane w jej ramach.  WIĘCEJ...

2019-02-11:  Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zapraszamy!

Logo Konferencji

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie z jakością w Krakowie w dniach 20-21 maja 2019 roku.

Tegoroczna konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" będzie próbą określenia co udało nam się zmienić w ciągu ostatnich 25 lat w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz jaki wkład w te przemiany miała działalność Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

W programie uwzględnimy bloki tematyczne, które znacząco oddziaływują na rezultaty uzyskiwane przez nowoczesne systemy opieki zdrowotnej i stanowią obszary istotnego zainteresowania środowiska pacjentów i ich bliskich. Porozmawiamy więc na temat problemów bezpieczeństwa w farmakoterapii; redukowania zagrożeń, jakie wynikają z niedoceniania znaczenia antybiotykooporności i wiarygodnego monitorowania zakażeń szpitalnych; trudności i wyzwań, dotyczących umiejętności właściwej komunikacji i optymalizacji przekazu informacji, oraz ich wykorzystywania dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, wyceny ryzyka zabiegu. Przedstawimy zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa hospitalizacji, prezentując doświadczenia kolejnych etapów projektu stymulującego prowadzenie nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi oraz projektu wdrażającego koncepcję Zespołów Wczesnego Reagowania.

Tematy jakie poruszymy w trakcie tegorocznego spotkania są Państwu bliskie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od ćwierćwiecza wspólnie tworzymy jakość w polskim systemie ochrony zdrowia czyli network nakierowany na wspólne cele i dążenia.

Jak dalece udaje się nam to zrealizować? Co jeszcze pozostaje do zrobienia tak, by system jaki współtworzymy spełniał oczekiwania nasze i przyszłych pokoleń Polaków?

Na próbę odpowiedzi oraz dyskusję serdecznie zapraszamy w maju do Krakowa.

Halina Kutaj-Wąsikowska
Dyrektor CMJ

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 WIĘCEJ...
2018-07-11:  Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71