Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2019-10-07:  Wyniki dodatkowej rekrutacji podmiotów POZ do projektu

Została zakończona dodatkowa rekrutacja (IV edycja) podmiotów POZ do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dodatkowej rekrutacji do projektu zakwalifikowano 55 podmiotów spośród 158 zgłoszonych.

Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w dodatkowej rekrutacji do udziału w projekcie

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z zakwalifikowanymi do projektu podmiotami POZ i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

2019-09-25:  Akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 170 placówek POZ oraz 219 szpitali.

2019-09-18:  Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2019" - trwa zbieranie danych

logo Ranking Szpitali 2019

Trwa zbieranie danych do XVI edycji rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.

Na ankiety szpitali oczekujemy do 23 września 2019 r. Podkreślamy że za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata.

Ranking, realizowany jest w formie elektronicznej. W celu wypełnienia ankiety należy wejść na stronę: www.cmj.org.pl/ranking oraz rozpocząć wypełnianie formularza danych.

Praktyczna uwaga: Możliwe jest wypełnianie ankiety w kilku krokach rozłożonych na kilka dni. Do tego potrzebne jest kliknięcie przycisku

 • Następnie prosimy wybrać sposób udostępnienia adresu ankiety. Gotowe!
 WIĘCEJ...
2019-09-17:  Akredytacje dla czterech podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację czterem podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 162 placówek POZ oraz 219 szpitali.

2019-09-17:  Akredytacje dla dziewięciu szpitali
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziewięciu szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Trzy pierwsze szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim szpitalom gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 219 szpitali oraz 162 placówek POZ.

2019-09-16:  Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta
Logotyp World Patient Safety Day

17 września 2019 r. obchodzimy po raz pierwszy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (World Patient Safety Day), ustanowiony przez Światową Organizacje Zdrowia na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju tego roku.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pacjenta są wpisane w zakres działalności Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jako cele statutowe - uznajemy wagę i znaczenie poprawy bezpieczeństwa diagnostyki i leczenia na wszystkich szczeblach systemu ochrony zdrowia. Liczne badania na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej wskazują, że w wyniku korzystania z usług zdrowotnych, poszkodowanych jest 10%-12% pacjentów, a 15% kosztów opieki szpitalnej wydatkowanych jest na pokrycie tych szkód. W wielu przypadkach, zdarzenia niepożądane do których dochodzi można zakwalifikować jako preventable czyli "możliwe do uniknięcia".

Dlatego też, pragnąc zwrócić uwagę na liczne zagrożenia, jakie generują systemy opieki zdrowotnej w krajach zwracamy się z prośbą do decydentów jednostek opieki zdrowotnej o przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji na ten temat, przyczyniając się w ten sposób do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.  WIĘCEJ...

2019-09-12:  Wyniki dodatkowej rekrutacji do projektu PAS

Uprzejmie informujemy, że nabór uzupełniający (VI) do realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu ?Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki? część ?Program Akredytacji Szpitali? został zakończony.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (nabór uzupełniający VI) wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w terminie (tj. do 30.08.2019), zostały poddane weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów formalnych. O udziale w projekcie decydowała kolejność nadsyłania dokumentów.

Na tej podstawie sporządzona została lista podmiotów, uszeregowana wg czasu zgłoszenia.

Podmiotem, który spełnił wymogi formalne i jako pierwszy przesłał wymagane dokumenty jest podmiot leczniczy: "SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzący zakład leczniczy pn.: SZPITAL MIEJSKI (ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój).  WIĘCEJ...

2019-09-09:  Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu - statujemy!

Rozpoczynamy dodatkową rekrutacją podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty POZ) do Projektu pod nazwą
"Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Do Projektu mogą zgłaszać się podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

 • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
 • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zwanym dalej NFZ) na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ);
 • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji to podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.0.2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.Min.Zdr.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

 • Regulaminem dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki",
 • Informacjami o Projekcie,
 • Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.0.2135 t.j.),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1216),
 • Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.Urz.Min.Zdr.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.) wraz z załącznikiem do obwieszczenia zawierającym ww. standardy akredytacyjne.

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "DODATKOWA REKRUTACJA POZ DO PROJEKTU - IV EDYCJA,

 • w terminie do 20.09.2019 r. do godz. 15.00,
 • w Sekretariacie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
  pokój nr 217, II piętro.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby CMJ.
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji podmiotów POZ: Agnieszka Wiechna

DO POBRANIA:

2019-08-22:  Startujemy! Ogólnopolski Ranking Szpitali "Bezpieczny Szpital 2019"

logo Ranking Szpitali 2019

Po raz kolejny zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu "Bezpieczny Szpital" organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem rankingu jest dokonanie oceny funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej. Jednocześnie podkreślamy że za udział w rankingu nie jest pobierana żadna opłata.

W tym roku połączyliśmy ankietę rankingową z ankietą dotyczącą wskaźników jakości szpitali (realizowaną dawniej jako WSK 2015). Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety wszystkie szpitale. W rankingu zestawione zostaną tylko te jednostki, które wyraźnie to zaznaczą w ankiecie.

Każdy szpital, który da swój wkład do raportu wskaźników jakości otrzyma od nas jego opracowanie, które pomoże porównać wskaźniki osiągnięte we własnym szpitalu na tle innych szpitali w kraju.

Wyniki rankingu będą publikowane w grudniu na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku odpowiedzi na pytania ankiety, życząc by ocena Państwa jednostki zaowocowała wzmocnieniem wizerunku szpitala.  WIĘCEJ...


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71