Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2017-11-16:  Wyniki naboru do projektu dot. Zespołów Szybkiego Reagowania
Logotyp projektu PAS

Zakończyliśmy nabór szpitali do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu pn. "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", część "Zespoły Szybkiego Reagowania", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie weźmie udział 25 szpitali wielospecjalistycznych, z liczbą łóżek 200 i więcej. Projekt przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania według zaproponowanej koncepcji merytorycznej. Będzie on realizowany do 30.06.2019 r. Lista szpitali zakwalifikowanych do projektu

Dziękujemy wszystkim szpitalom, które aplikowały do projektu za zainteresowanie tematyką Zespołów Szybkiego Reagowania. Zapraszamy do odwiedzania strony: www.cmj.org.pl/pas/zsr, gdzie będą zamieszczane informacje z przebiegu projektu oraz materiały merytoryczne dotyczące systemu szybkiego reagowania.

Szpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania stanowią formę organizacyjną umożliwiającą szybką identyfikację i leczenie pacjentów zagrożonych pogorszeniem stanu ogólnego i zatrzymaniem krążenia. Według doświadczeń światowych wprowadzenie ZSR wiązało się ze zmniejszeniem częstości zgonów poza OIT, ograniczeniem liczby przyjęć do OIT oraz istotną poprawą poczucia bezpieczeństwa personelu medycznego, pacjentów i ich bliskich. Utworzenie ZSR wymaga zmiany dotychczasowych schematów komunikacyjnych w szpitalu w celu skrócenia czasu interwencji w stanach, w których czas między wystąpieniem pogorszenia, a zastosowaniem leczenia ma kluczowe znaczenie dla szans przeżycia. Organizacja tego rodzaju systemu ma szczególne znaczenie w Polsce - kraju o szczególnie dotkliwym niedoborze stanowisk intensywnej terapii.

2017-11-16:  Opublikowano zestaw wskaźników OECD '2017
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Health at a Glance 2017, w której opublikowane zostały wyniki wskaźników dla ochrony zdrowia przyjęte przez OECD - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Pobierz publikację (w języku angielskim)

2017-11-14:  Rekrutacja do projektu: PRO-QUO HEALTH
Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum uruchomił cykl szkoleń z zakresu EBM i HTA w ramach projektu "Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia PRO-QUO HEALTH" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są dedykowane dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej w ochronie zdrowia. Szkolenia są bezpłatne. Refundowany jest koszt noclegu i kateringu.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez praktyczne odwołanie się do paradygmatu HTA/EBM, a tym samym rozwój umiejętności analitycznych oraz kompetencji pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej służby zdrowia, odnoszących się m.in. do kwestii gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, czy polityki jakości.

W ramach programu, przeprowadzone zostaną trzy kategorie szkoleń, przeznaczone dla pracowników podmiotów leczniczych: szkolenia e-learningowe w wymiarze 24 godzin, szkolenia stacjonarne w wymiarze 16 godzin (poprzedzone wstępnym szkoleniem e-learningowym 8 godzinnym), odbywające się w: Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie oraz studia podyplomowe z oceny technologii medycznych (HTA), prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.hta.cm-uj.krakow.pl .

2017-11-10:  Trzy szpitale z akredytacją
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację trzem szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze dwa szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikaty dla wszystkich szpiali ważne są do 15 października 2020 roku. Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 204 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-10-02:  Pierwsze szpitale z akredytacją w ramach projektu PAS
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dwom szpitalom. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 201 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali.

2017-09-26:  Z żalem informujemy
Jerzy Hennig

 

Z żalem informujemy o śmierci Pana dr. n. farm. Jerzego Henniga, Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Pan Jerzy Hennig był najdłużej pełniącym swoją funkcję Dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości - od 2004 do 2017 r. Za wkład w rozwój ochrony zdrowia w Polsce Dyrektor Jerzy Hennig został odznaczony odznaką honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia" przyznaną przez Ministra Zdrowia.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71