Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2018-11-13:  Zapraszamy na szkolenia dotyczące akredytacji

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenia poświęcone omówieniu standardów akredytacyjnych, które są organizowane w grudniu w Krakowie:

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.cmj.org.pl/edukacja lub tel. Dział Edukacji i Doskonalenia 12 427-81-70; 12 427-81-71; email: wegrzyn@cmj.org.pl; bubula@cmj.org.pl.

2018-07-11:  Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:

2018-06-28:  Kolejne podmioty POZ z akredytacją
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 15 placówek POZ oraz 203 szpitali:

2018-04-25:  Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych dla POZ

Gala wręczenia certyfikatu akredytacyjnego

Informujemy, iż w ramach realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia projektu: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pierwszych siedem podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej przeszło pomyślnie procedurę akredytacyjną.

Uroczyste wręczenie certyfikatów akredytacyjnych przychodniom POZ, które jako pierwsze uzyskały certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych miało miejsce 19 kwietnia 2018 r. podczas otwarcia XVIII Kongresu Lekarzy Rodzinnych w Wiśle.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król wręczając Certyfikaty potwierdzające spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej kierownikom czterech najlepszych jednostek POZ pogratulował sukcesu i wyraził nadzieję na rozpowszechnienie idei jakości wśród jednostek POZ w całej Polsce. Podkreślił też, że dobre zarządzanie jakością, potwierdzone certyfikatem akredytacyjnym, będzie premiowane przez NFZ.

Zastępca Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Michał Bedlicki podkreślił, iż w ramach realizowanego przez CMJ projektu w najbliższym czasie kilkadziesiąt jednostek POZ powinno poddać się procedurze oceniającej, a do roku 2019 250 jednostek powinno uzyskać certyfikat akredytacyjny.

W imieniu wyróżnionych jednostek, głos zabrał Radosława Kędzia z Kierownik Przychodni KEMED, która uzyskała najlepszy wynik, przedstawił własne doświadczenia z przygotowania poradni, wskazał na konieczność zaangażowania całego zespołu i podziękował za wparcie uzyskanie w ramach projektu.

2018-04-19:  Akredytacje dla siedmiu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację siedmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 8 placówek POZ oraz 191 szpitali:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71