Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2019-02-11:  Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zapraszamy!

Logo Konferencji

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie z jakością w Krakowie w dniach 20-21 maja 2019 roku.

Tegoroczna konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" będzie próbą określenia co udało nam się zmienić w ciągu ostatnich 25 lat w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz jaki wkład w te przemiany miała działalność Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

W programie uwzględnimy bloki tematyczne, które znacząco oddziaływują na rezultaty uzyskiwane przez nowoczesne systemy opieki zdrowotnej i stanowią obszary istotnego zainteresowania środowiska pacjentów i ich bliskich. Porozmawiamy więc na temat problemów bezpieczeństwa w farmakoterapii; redukowania zagrożeń, jakie wynikają z niedoceniania znaczenia antybiotykooporności i wiarygodnego monitorowania zakażeń szpitalnych; trudności i wyzwań, dotyczących umiejętności właściwej komunikacji i optymalizacji przekazu informacji, oraz ich wykorzystywania dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, wyceny ryzyka zabiegu. Przedstawimy zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa hospitalizacji, prezentując doświadczenia kolejnych etapów projektu stymulującego prowadzenie nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi oraz projektu wdrażającego koncepcję Zespołów Wczesnego Reagowania.

Tematy jakie poruszymy w trakcie tegorocznego spotkania są Państwu bliskie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od ćwierćwiecza wspólnie tworzymy jakość w polskim systemie ochrony zdrowia czyli network nakierowany na wspólne cele i dążenia.

Jak dalece udaje się nam to zrealizować? Co jeszcze pozostaje do zrobienia tak, by system jaki współtworzymy spełniał oczekiwania nasze i przyszłych pokoleń Polaków?

Na próbę odpowiedzi oraz dyskusję serdecznie zapraszamy w maju do Krakowa.

Halina Kutaj-Wąsikowska
Dyrektor CMJ

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ

 WIĘCEJ...
2019-02-01:  Akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 75 placówek POZ oraz 196 szpitali:

2019-02-01:  Akredytacje dla pięciu szpitali
2019-01-10:  Bezpieczna farmakoterapia - zaczynamy!
zanim-wezmiesz -lek.jpg

Realizując priorytet Dwuletniej Umowy o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz z Towarzystwem Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce mają zaszczyt poinformować o działaniach, podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach wdrażania elementów 3 Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia. Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm).

Farmakoterapia, która nie jest dostatecznie bezpieczna oraz błędy związane z lekami stanowią wiodącą przyczynę szkody możliwej do uniknięcia w systemach ochrony zdrowia we wszystkich krajach. Globalny koszt błędów dotyczących farmakoterapii jest szacowany na poziomie 42 miliardów USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie. Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii, niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub czynnik ludzki, taki jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne obsady osobowe negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem jest wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu.  WIĘCEJ...

2018-12-24:  Ranking "Bezpieczny Szpital 2018" - wyniki!

Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2018", który przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości - został opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 13 grudnia 2018 r.

Szczegółowe wyniki są dostępne dla WSZYSTKICH uczestników rankingu z poziomu ankiety elektronicznej, która była wypełniana.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również globalne zestawienia uzyskanych wyników, pozwalające na dokonanie porównań na poziomie poszczególnych działów ankiety. Zachęcamy do szczegółowej analizy wyników rankingu! WIĘCEJ...

2018-07-11:  Dlaczego wysylamy biuletyn QUALITYKA?

Biuletyn QUALITYKA wysyłamy do wszystkich osób, które wyraziły na to zgodę: dokonując wpisu na lisę odbiorców biuletynu lub rejestrując się jako użytkownik witryny www.cmj.org.pl

Ważne i przydatne odnośniki:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71