Informacje dla pacjentów

Drukuj
Cofnij

Jeste¶ tutaj: www.cmj.org.pl/pacjent/informacje-dla-pacjenta.php

Zgadzaj±c się na hospitalizację trzeba wiedzieć, że szpital jest skomplikowan± i złożon± organizacj±, w której leczonych jest wielu pacjentów i pracuje wiele osób. Dlatego pobyt w szpitalu oznacza możliwo¶ć wyst±pienia licznych zagrożeń Mog± one dotyczyć:

  • niezrozumienia informacji, jakie przekazuje lekarz lub pielęgniarka;
  • podania niewła¶ciwego leku lub podanie leku niewła¶ciw± drog±;
  • niedostatecznej higieny i zakażeń w szpitalu;
  • powikłań chirurgicznych;
  • dolegliwo¶ci bólowych.

Te zagrożenia dotycz± wszystkich szpitali na całym ¶wiecie. Istniej± jednak mechanizmy zmniejszaj±ce zagrożenia zwi±zane z pobytem w szpitalu -jednym z nich jest akredytacja, która wymusza spełnienie standardów poprawiaj±cych jako¶ć opieki szpitalnej.

W informatorze przeczytacie Państwo jakie działania dla poprawy jako¶ci i bezpieczeństwa opieki prowadzi się w szpitalu akredytowanym. Podpowiadamy praktycznie na co zwracać szczególn± uwagę podczas korzystania ze ¶wiadczeń medycznych, jak się zachować w okre¶lonych sytuacjach, o co i w jaki sposób pytać personel medyczny, aby Państwa pobytu w szpitalu był maksymalnie bezpieczny. Zachęcamy gor±co do zapoznania się z tre¶ci± informatora. Ta wiedza wzmocni Państwa kompetencje do zadbania o swoje bezpieczeństwo w szpitalu.

Pobierz informator:


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71

Mogą one dotyczyć: • niezrozumienia informacji, jakie przekazuje lekarz lub pielęgniarka; • podania niewłaściwego leku lub podanie leku niewłaściwą drogą; • niedostatecznej higieny i zakażeń w szpitalu; • powikłań chirurgicznych; • dolegliwości bólowych. Te zagrożenia dotyczą wszystkich szpitali na całym świecie. Istnieją jednak mechanizmy zmniejszające zagrożenia związane z pobytem w szpitalu –jednym z nich jest akredytacja, która wymusza spełnienie standardów poprawiających jakość opieki szpitalnej. W informatorze przeczytacie Państwo jakie działania dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki prowadzi się w szpitalu akredytowanym. Podpowiadamy praktycznie na co zwracać szczególną uwagę podczas korzystania ze świadczeń medycznych, jak się zachować w określonych sytuacjach, o co i w jaki sposób pytać personel medyczny, aby Państwa pobytu w szpitalu był maksymalnie bezpieczny. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z treścią informatora. Ta wiedza wzmocni Państwa kompetencje do zadbania o swoje bezpieczeństwo w szpitalu.