Ranking Szpitali Rzeczypospolitej i CMJ 2009

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/ranking/wyniki_2009/linijka.php

Linijka rankingu


SP ZOZ wielospec.
SP ZOZ monospec.
NZOZ

Wpisz liczbę zdobytych punktów:  

  Linijka rankingu szpitali RP 2009


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71