Ranking Szpitali CMJ "Bezpieczny Szpital 2015" (XII edycja)

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/ranking/wyniki_2015/index.php
Bezpieczny Szpital - Ogólnopolski Ranking Szpitali

W publikacji dziennika "Rzeczpospolita", w specjalnym dodatku do wydania z dnia 17 grudnia 2015, ukazały się następujące rankingi:

  • Ranking "Złota setka", obejmujący 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych
  • Ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 monospecjalistycznych szpitali zabiegowych
  • Ranking szpitali niezabiegowych obejmujący 10 jednostek
  • Rankingi wojewódzkie (zabiegowe), prezentujące wyniki w poszczególnych województwach z uwzględnieniem miejsca uzyskanego w wyżej wymienionych rankingach

Aby znaleźć się w zestawieniu rankingowym szpital musiał uzyskać co najmniej tyle punktów, co 100 szpital "Złotej setki", czyli 753 . Nie dotyczy to szpitali niezabiegowych, gdzie opublikowaliśmy pierwszą 10.

Na rozesłaną ankietę odpowiedziały 223 szpitale. Wszystkim placówkom, które wzięły udział w rankingu, serdecznie dziękujemy za włożoną pracę.

Wszystkie szpitale, które wzięły udział w rankingu mogą oglądać swoje wyniki w poszczególnych działach z poziomu wypelnionej wcześniej ankiety - klikając we właściwe odnośniki. Jest to informacja ważna w szczególności dla tych szpitali, które nie zostaną opublikowane w zestawieniach z uwagi na zbyt małą liczbę zdobytych punktów.

Dla uczestników rankingu Bezpieczny Szpital 2015 przygotowaliśmy również możliwość podglądnięcia wyników uzyskanych we wcześniejszych edycjach rankingu, które były prowadzone w sposób elektroniczny (również z poziomu wypelnionej wcześniej ankiety).

Za pomocą narzędzia "linijka" możecie Państwo sprawdzić na której pozycji i z jaką liczbą punktów znalazł się szpital. Udostępniamy również wagi poszczególnych obszarów oraz informacje o ilości punktów zdobytych w każdym z nich.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (012) 427-81-70, 427-81-71 lub pocztą elektroniczną

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71