Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-07-28: Konsultacje dot. ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

W związku z ukazaniem się Projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który został przekazany do konsultacji w ramach rządowego procesu legislacyjnego, zwracamy się z prośbą do szpitali, które uzyskały akredytację o uwagi i komentarze do tego projektu.

Państwa uwagi posłużą nam do przygotowania stanowiska Centrum. Uwagi prosimy nadesłać w wersji edytowalnej do dnia 12.08.2021 r. na adres sekretariat@cmj.org.pl .

Do pobrania:

2021-07-28: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - ważne informacje!

Logo Konferencji

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalone zostało miejsce obrad XXIV Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej. Konferencja odbędzie się w Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków.

Informacje o zasadach płatności za udział w konferencji zostaną rozesłane do uczestników pod koniec sierpnia. Wynika to z faktu, że nadal obowiązują ograniczenia związane z pandemią SARS-COV2.

Aktualnie nie posiadamy już wolnych miejsc na udział w konferencji.

Zgłoszenia, które nie zostały dotychczas anulowane pozostają nadal ważne.  WIĘCEJ...

2021-07-28: Akredytacje Ministra Zrdowia ośmiu placówek POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze cztery placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 250 placówek POZ oraz 180 szpitali.

2021-06-23: Akredytacje dla pięciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację pięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

WsZystkie certyfikaty zdobyto uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 246 placówek POZ oraz 187 szpitali.

2021-06-18: Akredytacja Ministra Zdrowia dla czterech szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Będziński szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 195 szpitali.

2021-06-15: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Informujemy, że XXIV Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". odbędzie się w Krakowie w terminie 23-24 września 2021 r.

Miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym

 WIĘCEJ...