Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2023-03-23: Awaria centrali telefonicznej CMJ

Z powodu awarii centrali telefonicznej nasi pracownicy są dostępni pod numerami komórkowymi:

 • Sekretariat: 575 265 969
 • Dział Akredytacji
  • Mirosław Piotrowski: 535 353 235
  • Anna Grela-Borsa: 505 115 537
  • Agnieszka Wiechna: 535 265 964
  • Sabina Łyczakowska: 535 265 969
  • Karolina Frączek: 513 086 184
  • Jolanta Węgrzyn: 535 301 445
 • Dział Standaryzacji
  • Andrzej Warunek: 533 301 722
  • Olga Konopka: 535 265 967
 • Dział Edukacji:
  • Elżbieta Bubula: 535 265 966
 • Projekt Patomorfologia
  • Aleksandra Banaszewska: 535 265 968
  • Izabela Fic: 535 265 965
  • Marcin Kalinowski: 512 229 773
  • Natalia Szklarczyk-Baś: 535 265 803
 • Księgowość
  • Joanna Wołosiuk: 535 265 963
  • Alicja Sałaś: 535 115 537

2023-03-22: Przedstawiciele ukraińskiej ochrony zdrowia z wizytą w Centrum Monitorowania Jakości

"W trudnym dla nas czasie chcemy się przygotowywać na wdrażanie sprawdzonych rozwiązań".

Dyskutowaliśmy o akredytacji, wskaźnikach jakości, bezpieczeństwie i działaniach w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie z ukraińską delegacją w CMJ

2023-03-14: Kolejne akredytacje Ministra Zdrowia dla POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał trzy akredytacje dla placówek POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 183 placówek POZ

2023-03-03: Nowe akredytacje Ministra Zdrowia: trzy szpitale i dwie jednostki diagnostyki patomorfologicznej

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Placówki JDP zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu

 • 29 jednostek diagnostyki patomorfologicznej,
 • 172 szpitali,
 • 180 podmiotów POZ

2023-02-22: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki szpitalnej PASAT OPEN

Logotyp badania PASAT OPEN

Badanie doświadczeń pacjenta z opieki szpitalnej PASAT OPEN www.cmj.org.pl/open

Ciekawostki:

 • Dane gromadzi z nami już 140 szpitali.
 • Ponad 54 000 pacjentów w roku 2022.
 • Prognozujemy udział 83 000 respondentów w roku 2023.
 • Jest bezpłatne dla wszystkich zgłaszanych szpitali
mapa PASAT OPEN

Dodatkowo w tym samym bezpłatnym pakiecie:

 • Analizy dla całego szpitala lub poszczególnych oddziałów.
 • Wskaźniki do porównania z innymi szpitalami.
 • Analizy graficzne, raporty PDF - dostępne natychmiast.
 • Analizy z wybranych lat.
 • Pomoc CMJ na każdym etapie badania.

Szpitale zainteresowane udziałem w tym bezpłatnym badaniu (PASAT OPEN) proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.cmj.org.pl/open

2023-02-22: Fzjoterapeuci - jeszcze lepsi

W publikacji "Otwartość - podstawa w uzyskaniu poprawy funkcjonowania placówki - badania doświadczeń pacjentów z pobytu w szpitalu w PASAT OPEN 2022" wkradł się błąd w komentarzu dotyczącym oceny personelu. W zdaniu "W przypadku oceny opieki lekarskiej, taką ocenę wskazało 77% pytanych" powinno być 75%.

Dla wyjaśnienia wskazujemy, że 77 % respondentów wybrało najwyższą możliwą ocenę "5" w odniesieniu do fizjoterapeutów.

2023-02-21: Szpitale Akredytowane

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dla dziewięciu szpitali:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 171 szpitali:

2023-02-21: Osiem jednostek diagnostyki patomorfologicznej z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 27 jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

2023-02-21: Nowe akredytacje Ministra Zdrowia dla POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyzłał akredytacje. Wyróżnione placówki POZ to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 180 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

2023-02-07: Sprawy rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta

Poniżej odnośniki do posiedzeń komisji / podkomisji w sprawie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta

2023-01-31: Projekt Patomorfologia: zaproszenie na szkolenie

Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej , w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Jednodniowe szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej: ordynatorzy, kierownicy zakładu / pracowni patomorfologii, kierownicy oddziałów, dyrekcja, zarząd podmiotu leczniczego i inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w procesie realizacji / zlecania badań patomorfologicznych.

Rejestracja poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/18kwietnia.

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2023-01-26: Zapraszamy na szkolenie: Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu

Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali
30 marca 2023 r., Kraków

W programie:

 • Akredytacja jako narzędzie kształtowania opieki nad pacjentem,
 • Standardy dot. Poprawy Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (stare i nowe),
 • Bezpieczeństwo Pacjenta i Monitorowanie Zdarzeń Niepożądanych - program w Polsce/na świecie/wytyczne WHO,
 • Bezpieczeństwo Personelu Medycznego
Dodatkowe informacje:

2023-01-23: Podsumowanie badania PASAT OPEN za 2022 rok

Szanowni Państwo,

mapa pasat open

Przekazujemy Państwu artykuł stanowiący podsumowanie badania PASAT OPEN zrealizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w roku 2022.

Do udziału w badaniu przystąpiło ponad 50 tys. pacjentów z 134 szpitali, które dążą do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

Badanie prowadzone jest w ramach statutowej działalności CMJ, udział szpitala w badaniu PASAT OPEN jest bezpłatny.

Zgłoszenie szpitala do badania PASAT OPEN jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.cmj.org.pl/open

Życzmy przyjemnej lektury i zachęcamy do badania potrzeb swoich pacjentów.