Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-11-30: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych przedłużony

Nabór na wizytatorów akredytacyjnych - lekarzy do Programu Akredytacji Szpitali został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 31.12.2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania.

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70.

2021-11-26: Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz trzech podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 178 szpitali. oraz 234 placówek POZ

2021-11-25: Projekt Patomorfologia: zaproszenie na szkolenie

Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2021 r. (wtorek) w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej: ordynatorzy, kierownicy oddziałów, dyrekcja, zarząd podmiotu leczniczego i inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w procesie zlecania badań patomorfologicznych.

Rejestracja poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/14grudnia

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2021-11-24: Rekrutacja zakładów patomorfologii

Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia rozpoczyna nabór zakładów / pracowni patomorfologii do udziału w projekcie Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

W I edycji naboru, do projektu zapraszamy podmioty lecznicze:

  • posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • posiadające w swojej strukturze zakład/pracownię patomorfologii, który zapewnia w miejscu kompleksową diagnostykę patomorfologiczną;
  • funkcjonujące zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.

Nabór jednostek do udziału w projekcie trwa do 7 grudnia 2021 r.

Przeczytaj więcej o rekrutacji do projektu.

2021-10-29: Nowe akredytacje dla dziewięciu szpitali oraz pięciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali. oraz 242 placówek POZ

2021-10-28: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na wizytatorów akredytacyjnych - lekarzy do Programu Akredytacji Szpitali.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 30.11.2021 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania.

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70.

2021-10-27: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Logotyp badania PASAT OPEN

Uwaga: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Kolejne szpitale przyłączają się do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia badania opinii pacjentów. Dotychczas system PASAT OPEN zgromadził już dane pochodzące od blisko 7000 pacjentów leczonych w kilkudziesięciu szpitalach.

Badanie PASAT OPEN jest bezpłatne i jest realizowane w 100% drogą elektroniczną przy minimalnych nakładach informatycznych szpitala. Badanie realizowane jest w sposób ciągły i umożliwia doskonalenie jakości szpitala poprzez ocenę doświadczeń pacjenta ze świadczonej w szpitalu opieki. System raportowania, jaki wypracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, umożliwia wgląd w wyniki ankietowania na bieżąco, ale również powala na porównania osiąganych wyników na tle innych szpitali uczestniczących w badaniu.

Szpitale zainteresowane udziałem w tym bezpłatnym badaniu (PASAT OPEN) proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.cmj.org.pl/open  WIĘCEJ...

2021-10-20: Wyniki naboru na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizować wizyty akredytacyjne w ramach Projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem spełnienia przez kandydatów kryteriów formalnych i kryteriów preferencyjnych, na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych zostało zakwalifikowanych 20 osób.

Wszyscy kandydaci biorący udział w naborze, zostali poinformowani w dniu 20.10.2021 r. drogą mailową o wynikach naboru, terminie i miejscu szkolenia.

2021-09-17: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza lekarzy specjalistów patomorfologów do wzięcia udziału w naborze na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizowali przeglądy w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Nabór trwa do 15.10.2021 r.

Do pobrania: