Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2022-10-03: Zaproszenie na konferencję: Wyzwania zdrowotne dla Polski po pandemii COVID-19

Sekretariat Rządowej Rady Ludnościowej organizuje konferencję naukową: "Wyzwania zdrowotne dla Polski po pandemii COVID-19", która odbędzie się 6 października 2022 r. w gmachu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Chocimska 24, Warszawa, Aula, 3 piętro w godz. 10.00-15.00.

Informacje dodatkowe:


 

2022-09-27: Projekt Patomorfologia: zaproszenie na szkolenie

Logotyp projektu patomorfologia

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza na szkolenie z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej (zakładów i pracowni patomorfologii) dla kadry zarządzającej , w podmiotach leczniczych, realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Jednodniowe szkolenia odbędą się w dniach:
8 grudnia2022 i 9 grudnia 2022 r. w Krakowie.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby z kadry zarządzającej: ordynatorzy, kierownicy zakładu / pracowni patomorfologii, kierownicy oddziałów, dyrekcja, zarząd podmiotu leczniczego i inne osoby pełniące funkcje kierownicze uczestniczące w procesie realizacji / zlecania badań patomorfologicznych.

Rejestracja poprzez stronę internetową www.cmj.org.pl/8grudnia i www.cmj.org.pl/9grudnia

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2022-09-16: Nowe akredytacje dla jedenastu szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 177 szpitali oraz 201 placówek POZ

2022-09-16: Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września 2022r.

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

 

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi:

Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety)

Leki są najczęściej stosowaną formą terapii w opiece zdrowotnej, a szkody związane z farmakoterapią stanowią największy obszar szkód możliwych do uniknięcia w wyniku świadczenia opieki, która nie jest bezpieczna, nie wspominając o jej ekonomicznych czy psychologicznych konsekwencjach. Dlatego też, znając niekorzystne rezultaty braku bezpiecznej farmakoterapii oraz złożoność procesu zapobiegania i zmniejszania szkody związanej z farmakoterapią, Bezpieczeństwo Farmakoterapii zostało sloganem tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.

Lista wydarzeń 2022

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Obecnie, prowadzona jest kampania Bezpieczna Farmakoterapia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy.  WIĘCEJ...

2022-03-02: Solidarni z Ukrainą - wzory dokumentów z tłumaczeniem

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,

W momencie kryzysu humanitarnego konieczna jest solidarność z Ukrainą oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

W tym duchu przygotowaliśmy na stronach specjalną zakładkę.

Zamieszczamy linki do dokumentów, które mogą być przydatne w kontakcie z pacjentami z Ukrainy,

Pierwsze dokumenty udostępniamy dzięki uprzejmości WSZ w Przemyślu wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

Zachęcamy do przesłania na adres sekretariat@cmj.org.pl Państwa materiałów do CMJ z którymi można podzielić się z innymi szpitalami.

Z góry dziękuję,

Michał Bedlicki
Z-ca Dyrektora  WIĘCEJ...