Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2023-11-06: Startujemy! Badanie wskaźników jakości szpitali "WSK 2023"

logotyp WSK 2023

Zapraszamy wszystkie szpitale, do udziału w kolejnej edycji badania wskaźników jakości opieki zdrowotnej "WSK 2023".

Celem przeprowadzenia badania jest pozyskanie i analiza danych mających wpływ na jakość opieki zdrowotnej w Polsce.

Każdy podmiot leczniczy, biorący udział w badaniu otrzyma od nas:

  • raport zbiorczy w wersji pdf (zobacz jak wyglądał Raport WSK 2022)
  • raport indywidualny zawierający analizowane wskaźniki osiągnięte w szpitalu.

Ostateczny termin przesyłania podpisanych ankiet to 31 grudnia 2023 roku.

Za udział w badaniu "WSK 2023" nie jest pobierana opłata.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas, nadesłane odpowiedzi i ewentualne komentarze.

2023-11-02: PASAT OPEN: ciekawostki, PAP i więcej

Ciekawostki o PASAT OPEN - badaniu doświadczeń pacjentów z opieki świadczonej w szpitlalach:

2023-10-13: Szpitale - jakość - wskaźniki: raport z badania WSK 2022

Logotyp WSK 2022

Z przyjemnością udostępniamy Państwu opracowanie wyników badania wskaźników jakości w szpitalach - WSK 2022.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie wzbogaci Państwa wiedzę nie tylko w obszarze zarządzania szpitalami w Polsce, ale zwłaszcza, że będzie przydatne w ocenie własnego szpitala i podejmowanych decyzji. Dla ułatwienia tego ostatniego - każdy szpital otrzymał od nas indywidualny raport danych ze wskaźnikami osiągniętymi we własnej placówce.

Pobierz opracowanie WSK 2022 (PDF)

W badaniu wzięło udział 227 szpitali, udostępniając nam dane, które pozwalają przyjrzeć się systemowi ochrony zdrowia poprzez wskaźniki wygenerowane na ich podstawie. W opracowaniu uwzględniliśmy analizę 48 wskaźników, które przedstawiliśmy w przekroju ze względu na stopnie zabezpieczenia świadczeń szpitalnych (tzw. sieć szpitali), a czasami również ze względu na referencyjność oddziału położniczego. Stosowane przez nas wskaźniki to:

  • wskaźniki zarządcze (np. finansowe),
  • wskaźniki struktury (np. wskaźnik liczby hospitalizacji na jedno łóżko),
  • wskaźniki kliniczne (np. dotyczące porodów, udarów, zawałów, zatorowości, odleżyn),
  • wskaźniki wykorzystania zasobów (np. liczba zabiegów na salę operacyjną, wykorzystanie zasobów ludzkich).

W przypadku 9 wskaźników zastosowaliśmy przytoczenie ich wartości w podziale na poszczególne typy oddziałów (według kodów resortowych).

Dla ułatwienia porównywania wyników stosowaliśmy statystyki opisowe jak: wartości średnie, wartości maksymalne, wartości minimalne wartości środkowe (mediana) i inne.

2023-10-13: Nowa akredytacja dla jednostki diagnostyki patomorfologicznej we Wrocławiu

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznała akredytację dla jednostki diagnostyki patomorfologicznej. Wyróżniona jednostka to:

Gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Placówka zdobyła certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 39 jednostek diagnostyki patomorfologicznej.