Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-06-23: Akredytacje dla pięciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację pięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

WsZystkie certyfikaty zdobyto uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 246 placówek POZ oraz 187 szpitali.

2021-06-18: Akredytacja Ministra Zdrowia dla czterech szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Będziński szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 195 szpitali.

2021-06-15: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Informujemy, że XXIV Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". odbędzie się w Krakowie w terminie 23-24 września 2021 r.

Miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym

 WIĘCEJ...

2021-05-19: Ocena postępowania okołooperacyjnego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym postępowania okołooperacyjnego w ujęciu interdyscyplinarnym.

Proponowane Państwu badanie ankietowe zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną CM UJ, a wśród organizatorów badania są zarówno konsultanci krajowi z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak i Ortopedii oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. List zapraszający

Proszę wybrać ankietę dla swojej specjalności (a w miarę możliwości zaprosić również koleżanki i kolegów ze swoich jak również zaprzyjaźnionych ośrodków). Prosimy o wypełnienie ankiet do 15 czerwca 2021 r.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik - koordynator projektu
prof. dr hab. med. Radosław Owczuk - konsultant krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej terapii
prof. dr hab. med. Jarosław Czubak - konsultant krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński - konsultant ds. obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Halina Kutaj-Wąsikowska - dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia