Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2022-01-04: Nowe akredytacje dla trzech szpitali

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Szpitale zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali. oraz 226 placówek POZ

2021-12-28: Nabór na wizytatorów akredytacyjnych przedłużony

Nabór na wizytatorów akredytacyjnych - lekarzy do Programu Akredytacji Szpitali został przedłużony do 31 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wizytatorów akredytacyjnych") należy składać osobiście (sekretariat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, II piętro - pokój 217), za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków do dnia 31.01.2022 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się w pliku do pobrania.

Kontakt ze strony Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Dział Akredytacji: 12 427-81-70.

2021-12-21: Kultura bezpeczeństwa opieki szpitalnej: raport z badania

Logotyp badania QBA

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazały się wyniki badania kultury bezpieczeństwa opieki szpitalnej QBA 2021.

W badaniu wzięło udział ponad 14000 pracowników szpitali. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu!

Informacje o wynikach badania QBA dla poszczególnych szpitali zostaną rozesłane indywidualnie na adresy e-mail koordynatorów badania.

Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział w badaniu!

2021-12-17: Nowe akredytacje dla ośmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje dla placówek POZ. Wyróżnione jednostki to:

Placówki w Kleosinie oraz Uniejowie zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 182 szpitali. oraz 242 placówek POZ

2021-12-06: Projekt Patomorfologia: informacja o szkoleniach

Logotyp projektu patomorfologia

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematyką szkoleń z zakresu wymogów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej - zakładów i pracowni patomorfologii, realizowanych w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi" oraz biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc podyktowaną aktualną sytuacją epidemiczną, zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na spotkania w dniach 13 i 14 grudnia 2021.

Wkrótce poinformujemy o kolejnych terminach szkoleń, planowanych na I kwartał 2022 roku.

Osoby, które nie zakwalifikowały się na szkolenia grudniowe, zostaną automatycznie wpisane na listę kolejnych spotkań.

Przeczytaj więcej o szkoleniu...

2021-10-27: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Logotyp badania PASAT OPEN

Uwaga: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Kolejne szpitale przyłączają się do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia badania opinii pacjentów. Dotychczas system PASAT OPEN zgromadził już dane pochodzące od blisko 7000 pacjentów leczonych w kilkudziesięciu szpitalach.

Badanie PASAT OPEN jest bezpłatne i jest realizowane w 100% drogą elektroniczną przy minimalnych nakładach informatycznych szpitala. Badanie realizowane jest w sposób ciągły i umożliwia doskonalenie jakości szpitala poprzez ocenę doświadczeń pacjenta ze świadczonej w szpitalu opieki. System raportowania, jaki wypracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, umożliwia wgląd w wyniki ankietowania na bieżąco, ale również powala na porównania osiąganych wyników na tle innych szpitali uczestniczących w badaniu.

Szpitale zainteresowane udziałem w tym bezpłatnym badaniu (PASAT OPEN) proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.cmj.org.pl/open  WIĘCEJ...

2021-09-17: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza lekarzy specjalistów patomorfologów do wzięcia udziału w naborze na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizowali przeglądy w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Nabór trwa do 15.10.2021 r.

Do pobrania: