Prosimy o wpisanie swoich danych. Pola ze znakiem "*"wymagają wypełnienia.

szkolenie Kadry Zarządzającej zakładów / pracowni patomorfologii
Kraków, termin: 2021-12-14

Dane zgłaszanego uczestnika
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
E-mail*
Telefon kontaktowy*
Nocleg (od 2021-12-13 do 2021-12-14) *
Dane podmiotu leczniczego
Nazwa podmiotu leczniczego*
Adres*
Kod pocztowy*
Miasto*
Udogodnienia wynikające z niepełnosprawności?*
Specjalne potrzeby dietetyczne?*
Uwagi: