Prosimy o wpisanie swoich danych. Pola ze znakiem "*"wymagają wypełnienia.

SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ w PODMIOTACH LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH/ZLECAJĄCYCH BADANIA PATOMORFOLOGICZNE
Kraków, termin: 2023-04-18

Dane zgłaszanego uczestnika
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
E-mail*
Telefon kontaktowy*
Nocleg (od 2023-04-17 do 2023-04-18) *
Dane podmiotu leczniczego
Nazwa podmiotu leczniczego*
Adres*
Kod pocztowy*
Miasto*
Udogodnienia wynikające z niepełnosprawności?*
Specjalne potrzeby dietetyczne?*
Uwagi: