• Adam Borowicz - Przewodniczący Rady Akredytacyjnej
  • Grażyna Pacocha - Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
  • Dominika Janiszewska-Kajka - Ministerstwo Zdrowia
  • Małgorzata Kowańska - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  • Anna Leśniewska - Ministerstwo Zdrowia
  • Wojciech Marquardt - Naczelna Izba Lekarska
  • Aurelia Ostrowska - Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Janina Pawłowska - Naczelna Izba Aptekarska
  • Mirosława Pietruczuk - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
  • Irena Walecka - Herniczek - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Jan Wolańczyk - Kolegium Lekarzy Rodzinnych