• dr n. med. Adam Borowicz - Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
  • lek. med. Grażyna Pacocha - Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
  • mgr Małgorzata Kowańska - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  • dr n. med. Jerzy Kulikowski - Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
  • dr n. med. Wojciech Marquardt - Naczelna Izba Lekarska
  • dr Aurelia Ostrowska - Ministerstwo Obrony Narodowej
  • mgr Janina Pawłowska - Naczelna Izba Aptekarska
  • dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
  • dr n. med. Irena Walecka - Herniczek - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • mgr Anna Leśniewska - Ministerstwo Zdrowia
  • lek. med. Jan Wolańczyk - Kolegium Lekarzy Rodzinnych