• prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski - Przewodniczący Rady
 • dr n. med. Adam Borowicz - Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • lek. med. Grażyna Pacocha - Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
 • mgr Małgorzata Kowańska - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • dr n. med. Jerzy Kulikowski - Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • dr n. med. Wojciech Marquardt - Naczelna Izba Lekarska
 • dr Aurelia Ostrowska - Ministerstwo Obrony Narodowej
 • mgr Janina Pawłowska - Naczelna Izba Aptekarska
 • dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • dr n. med. Irena Walecka - Herniczek - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • mgr Anna Leśniewska - Ministerstwo Zdrowia
 • lek. med. Jan Wolańczyk - Kolegium Lekarzy Rodzinnych