Stan na 23-10-2021:

  • Maksymalny uzyskany poziom zgodności: 95 %
  • Minimalny uzyskany poziom zgodności: 75 %
  • Średni poziom spełniania standardów: 81.2 %
  • Odchylenie standardowe średniej: 4.9
  • Limity kontrolne: Średnia ± σ = 76.3 - 86.1

 

% zgodności
spełniania standardów

Mamy nadzieję, że zestawienie wyników akredytacji umożliwiające porównanie się z innymi szpitalami zaspokoi Państwa ciekawość i zachęci do dalszej pracy nad doskonaleniem jakości.

UWAGA: każdy szpital znajdujący się na liście należy do elitarnego grona szpitali, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny!

Przygotowany wykres przedstawi poziom spełniania standardów akredytacyjnych w poszczególnych szpitalach posiadających akredytację CMJ. Ponieważ dane dotyczące wyników konkretnych szpitali nie mogą być ujawniane, podajemy jedynie wartości poziomu zgodności.