Zestawienie wyników akredytowanych szpitali

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/akredytacja/ranking.php

Stan na 25-09-2021:

  • Maksymalny uzyskany poziom zgodności: 95 %
  • Minimalny uzyskany poziom zgodności: 75 %
  • Średni poziom spełniania standardów: 81.4 %
  • Odchylenie standardowe średniej: 4.8
  • Limity kontrolne: Średnia ± σ = 76.6 - 86.2

 

% zgodności
spełniania standardów

Mamy nadzieję, że zestawienie wyników akredytacji umożliwiające porównanie się z innymi szpitalami zaspokoi Państwa ciekawość i zachęci do dalszej pracy nad doskonaleniem jakości.

UWAGA: każdy szpital znajdujący się na liście należy do elitarnego grona szpitali, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny!

Przygotowany wykres przedstawi poziom spełniania standardów akredytacyjnych w poszczególnych szpitalach posiadających akredytację CMJ. Ponieważ dane dotyczące wyników konkretnych szpitali nie mogą być ujawniane, podajemy jedynie wartości poziomu zgodności.


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71