Zestawienie wyników akredytowanych szpitali

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/akredytacja/ranking.php

Stan na 26-09-2023:

  • Maksymalny uzyskany poziom zgodności: 96 %
  • Minimalny uzyskany poziom zgodności: 75 %
  • Średni poziom spełniania standardów: 81.6 %
  • Odchylenie standardowe średniej: 5.1
  • Limity kontrolne: Średnia ± σ = 76.5 - 86.7

 

% zgodności
spełniania standardów

Mamy nadzieję, że zestawienie wyników akredytacji umożliwiające porównanie się Pańśtwa placówki z innymi, zaspokoi Państwa ciekawość i zachęci do dalszej pracy nad doskonaleniem jakości.

UWAGA: każdy placówka znajdująca się na liście należy do elitarnego grona tych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny!

Przygotowany wykres przedstawi poziom spełniania standardów akredytacyjnych w poszczególnych zakładach posiadających akredytację Ministra Zdrowia. Ponieważ dane dotyczące wyników konkretnych placówek nie mogą być ujawniane, podajemy jedynie wartości poziomu zgodności.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16