Komunikat ws. odnowy procedury oceniającej

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/akredytacja/uchwala-ra-2019-06-28.php

Uchwała Rady Akredytacyjnej z dnia 28.06.2019 r.

"Rada Akredytacyjna stoi na stanowisku, iż jedynie szpitale, które przystępują do procedury oceniającej po raz pierwszy miały skrócony wsteczny okres oceniania do ostatnich 6 miesięcy. W przypadku gdy Szpital zgłosi się do powtórnej procedury oceniającej niezależnie, czy bezpośrednio po okresie obowiązywania poprzedniej akredytacji, czy po przerwie w odnawianiu certyfikatu, ocenie poddawana będzie dokumentacja z okresu poprzedzającego, trzech ostatnich lat".


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71