Prosimy o wpisanie swoich danych. Pola ze znakiem "*"wymagają wypełnienia.

Zgłoszenie szpitala do badania QBA - badania kultury bezpieczeństwa opieki

logotyp badaniaDane szpitala:
Nazwa szpitala*
Adres*
Kod pocztowy*
Miasto*
Województwo*
Telefon osoby do kontaktu*
E-mail osoby do kontaktu, która otrzyma hasło do wyników*
Imię*
Nazwisko*

Dane szczegolowe szpitala:
NIP *
REGON *
Liczba pracowników*