Bezpieczna farmakoterapia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/bezpieczna-farmakoterapia/index.php
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nadzorowało Dwuletnią Umowę o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowaną przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Działania dotyczyły poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach Trzeciego Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia - Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm). Informacje na ten temat, wraz z materiałami do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tpj.pl

CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16