Bezpieczna farmakoterapia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/bezpieczna-farmakoterapia/index.php
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nadzorowało Dwuletnią Umowę o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowaną przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Działania dotyczyły poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach Trzeciego Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia - Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm). Informacje na ten temat, wraz z materiałami do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tpj.pl

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71