Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nadzorowało Dwuletnią Umowę o współpracy na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019), pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowaną przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. Działania dotyczyły poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii w ramach Trzeciego Globalnego Wyzwania Bezpieczeństwa Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia - Bezpieczna Farmakoterapia (WHO Third Global Patient Safety Challenge. Medication Without Harm). Informacje na ten temat, wraz z materiałami do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tpj.pl