Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/bip/index.php

Oferta pracy: młodszy specjalista w Dziale Akredytacji

Liczba odsłon: 977, modyfikacja: Andrzej Warunek, 2023-08-24 15:20:42

 

Wersja PDF ogłoszenia

Oferta pracy: młodszy specjalista w Dziale Akredytacji
Wymiar etatu: pełen etat
Miejsce pracy: Kraków
Główne zadania:

 • prowadzenie procedury akredytacyjnej zgłaszających się podmiotów, w tym weryfikacja wniosków o udzielenie akredytacji, przygotowanie korespondencji i materiałów do realizacji wizyty akredytacyjnej, weryfikacja dokumentów po wizycie akredytacyjnej,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzenia postępowań przetargowych,
 • opracowywanie sprawozdań i raportów z zakresu pracy Działu Akredytacji oraz pracy wizytatorów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: zdrowie publiczne, administracja lub pokrewne,
 • znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie przepisów dotyczących akredytacji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność.

Wymagania dodatkowe (mile widziane)

 • doświadczenie w pracy w obszarach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • komunikatywność.

Wynagrodzenie: 3800 zł brutto

Oferujemy:

 • dodatkowe elementy wynagrodzenia m.in. trzynaste wynagrodzenie, dodatek stażowy, "wczasy pod gruszą",
 • pracę w małym, zgranym zespole,
 • komfortowe warunki pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV z podpisanym załącznikiem dot. klauzuli informacyjnej RODO (klauzula stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 września 2023 r.

Sposób składania dokumentów
Podpisane elektronicznie dokumenty należy przesłać:

 • za pośrednictwem ePuap do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@cmj.org.pl, temat wiadomości: rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty.

Informacje dodatkowe

 • Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do kolejnych etapów rekrutacji.
 • Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Poniżej znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na adres mailowy odo # cmj.org.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Bobrzyńskiego 12

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres email: odo@cmj.org.pl, lub pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków z dopiskiem "Dane osobowe".

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

- Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru.

- Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy art. 22.

ODBIORCA DANYCH

Odbiorcą danych jest Administrator, Komisja Rekrutacyjna.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. ( 5 lat licząc od końca roku w którym realizowany jest nabór)

- Dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli zgłoszony i uznany zostanie Pana/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

- Może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. - Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości kto i w jakim celu przetwarzać będzie moje dane, tak jak opisano powyżej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Data i podpis


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel.: (0-12) 12 383 47 15, 12 383 47 16