1. Barbara Kutryba i Halina Kutaj - Wąsikowska: Harmonogram prac
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 2. Jerzy Kulikowski: Jak myjemy ręce w polskich szpitalach
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 3. Paweł Grzesiowski: Znaczenie higieny rąk. Perspektywa polska i międzynarodowa
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 4. Tomasz Szelągowski: Bezpieczeństwo z perspektywy pacjentów - mycie rąk
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 5. Paulina Miśkiewicz: Bezpieczeństwo opieki z perspektywy Œwiatowego Sojuszu
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 6. Barbara Kutryba - Warsztaty 20 marca 2013
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 7. Beata Ochocka - Warsztaty 20 marca 2013
  Prezentacja ze spotkania: pobierz plik
   
 8. Prezentacja z I Warsztatów "Obserwator Monitorowania Higieny Rąk" 
  Beata Świerczyńska: pobierz plik
   
 9. Prezentacja z I Warsztatów "Obserwator Monitorowania Higieny Rąk" 
  Barbara Kutryba: pobierz plik
   
 10. Prezentacja z I Warsztatów "Obserwator Monitorowania Higieny Rąk" 
  Kamila Luty: pobierz plik
   
 11. Prezentacja z I Warsztatów "Obserwator Monitorowania Higieny Rąk" 
  Marlena Karwacka: pobierz plik
   
 12. Prezentacja z I Warsztatów "Obserwator Monitorowania Higieny Rąk" 
  Rita Pawletko: pobierz plik