20 i 21 maja 2013 r. w Krakowie po raz siedemnasty odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej", w tym roku zorganizowana pod hasłem "Czas na jakość".

W pierwszym dniu XVII Konferencji Pan Sławomir Neumann - Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia wręczył podpisaną deklarację wspierania działań w zakresie zwalczania zakażeń związanych z opieka zdrowotną, jako przystąpienie Polski do Programu WHO. Wyraża ona poparcie dla prowadzenia nadzoru nad monitorowaniem zakażeń w ochronie zdrowia w celu ich zapobiegania i redukowania wynikających z nich zagrożeń. Deklaracja została przekazana Pani Paulinie Miśkiewicz - Dyrektor Biura WHO w Polsce.

Ta oficjalna deklaracja jest elementem programu Clean Care is Safer Care Światowej Organizacji Zdrowia, prowadzonym w Polsce przez CMJ, Ośrodek Współpracy z WHO pod nazwą: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka. Tym samym Polska dołączyła do 132 państw na całym świecie, które sygnowały takie zobowiązanie.

Tematyce zakażeń była poświęcona sesja, podsumowująca ocenę higieny rąk w szpitalach, które zgłosiły akces do programu "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka". Uczestniczyli w niej Dyrektor Biura WHO w Polsce, członkowie Komitetu Sterującego, przedstawiciele szpitali, uczestniczących w programie pilotażowym oraz liczne grono zainteresowanych osób.

Pani Barbara Kutryba powitała zgromadzonych i skrótowo przedstawiła cel programu oraz dotychczasowe działania, realizowane od stycznia 2013 r. Zaproponowała też projekt kontynuacji programu higieny rąk, skierowany docelowo do wszystkich poziomów opieki.

Prezentacje przedstawili Pani Paulina Miśkiewicz - Dyrektor Biura WHO w Polsce, Pani Mirosława Malara - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych; Pan Adam Hermann oraz Pani Katarzyna Nastały z Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy z Wejherowa.

Analizy z samooceny i obserwacji przeprowadzonych w 43 szpitalach zaprezentował dr Paweł Grzesiowski - Prezesa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Do przyszłej współpracy została zaproszona firma ECOLAB, która jest oficjalnym partnerem WHO w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz obejrzenie galerii zdjęć:

 

Wr?czenie podpisanej deklaracji przez Sekretarza Stanu MZ S?awomira Neumanna Wr?czenie podpisanej deklaracji przez Sekretarza Stanu MZ S?awomira Neumanna Wr?czenie podpisanej deklaracji przez Sekretarza Stanu MZ S?awomira Neumanna Barbara Kutryba, CMJ WHO CC
Paulina Mi?kiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce ECOLAB Miros?awa Malara, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Piel?gniarek Epidemiologicznych Pawe? Grzesiowski, Przewodnicz?cy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Adam Hermann, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy, Wejherowo Katarzyna Nasta?y, Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy, Wejherowo Krzysztof Szufnarowski