XVIII Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej"
sesja "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka", 20 maja 2014

19-20 maja 2014 r. już po raz XVIII odbyła się coroczna Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". W tym roku konferencja była jubileuszowa, bo obchodziliśmy 20 rocznicę powołania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Sesja "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka" odbyła się na pierwszej sesji w dniu 20 maj i zgromadziła liczne grono przedstawicieli szpitali biorących udział w programie oraz zainteresowanych osób.

Pani Barbara Kutryba powitała zgromadzonych i skrótowo przedstawiła cel programu oraz dotychczasowe działania, realizowane od stycznia 2013 r.

Następnie dr Paweł Grzesiowski przedstawił analizy i rezultaty ubiegłorocznej (I) i tegorocznej (II) edycji programu. I tak: w 2013 r. zgłoszenia przesłały 63 szpitale, z czego raporty przesłało 49 szpitali a pełne dane uzyskano od 35 placówek. W 2014 r. chęć uczestnictwa w programie wyraziły dodatkowo 43 jednostki, czyli łącznie w programie Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka uczestniczyło do tej pory 106 szpitali.

Dane do II edycji programu przesłały 82 placówki, niestety kompletnych ankiet było zaledwie 51, co może świadczyć o gasnącym entuzjazmie podczas prowadzenia badań, nieprzewidzianych trudnościach w kontynuacji lub niechęci do udostępniania uzyskiwanych wyników.

Analiza

W przypadku ankiety nr 1 "Kwestionariusz samooceny szpitala" wyniki były bardzo zróżnicowane i mieściły się w granicach 120 do 480 pkt. Podobnie jak zużycie środków do mycia i dezynfekcji w zależności od oddziałów: na oddziale intensywnej terapii wyniki zużycia były dość dobre i odpowiadające specyfice takich oddziałów, lecz na oddziałach zachowawczych były one stosunkowo niskie. Niektóre szpitale realizowały czynności mycia i dezynfekcji rąk z 200% skutecznością, czyli rejestrowały podwójnie wykonywane procedury (zarówno mycie jak i dezynfekcja podczas każdego kroku). Zużycie środka do dezynfekcji wahało się w granicach 4-43 l/1000 pacjentodni. Norma WHO przyjmuje 20 l/ 1000 pacjentodni jako najbardziej optymalny poziom.

Podsumowując, do CMJ zostało przesłanych 55% raportów pełnych, ogólna samoocena szpitali wysoka - średnio 330 pkt, ale niestety bardzo duże różnice miedzy szpitalami (140 - 485 pkt).

Wyniki uzyskane w II edycji wskazują na relatywnie wysoki % przestrzegania procedur mycia i dezynfekcji rąk.