2023-11-02, CMJ

Ponad 80% pacjentów odczuwa poprawę stanu zdrowia po pobycie w szpitalu. Blisko 80% nie ma uwag do warunków panujących w szpitalu, a prawie 90% zarekomendowałoby placówkę, w której się leczyli, innym pacjentom. Takie wnioski płyną z tegorocznych ankiet satysfakcji pacjentów, które z ponad 170 szpitali zebrało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rok 2023 to kolejny rok, w którym zbierane są dane dotyczące doświadczeń pacjentów z pobytu w szpitalu, czyli mówiąc prościej - satysfakcji pacjentów z opieki szpitalnej w Polsce. Usługę badania satysfakcji za darmo udostępnia szpitalom Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach badania PASAT OPEN. Placówka, która zdecyduje się wziąć udział w projekcie, uzyskuje dostęp do anonimowych ankiet z blisko 30 różnymi pytaniami, które wypełniają pacjenci kończący hospitalizację. Analizę ankiet przeprowadza CMJ a dane zbiorcze przekazuje zwrotnie do szpitala. Szpital ma też możliwość przeprowadzenia samodzielnej analizy w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez Centrum. Ocenianych jest 16 różnych wskaźników od poczucia bezpieczeństwa w szpitalu, przez sposób komunikacji personelu, samopoczucie pacjenta, opiekę lekarską i pielęgniarską, sposób ordynacji leków, po warunki żywienia i ogólne warunki pobytu. Wyniki badania satysfakcji pacjentów mają w założeniu pomóc doskonalić jakość opieki szpitalnej.

Przez trzy kwartały tego roku do CMJ wpłynęło ponad 90 tys. anonimowych ankiet z ponad 170 szpitali z całego kraju. Najczęściej na badanie satysfakcji wśród swoich pacjentów decydowały się szpitale z Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Śląska i Pomorza, najrzadziej z województwa świętokrzyskiego i lubuskiego. W badaniu satysfakcji wśród swoich pacjentów uczestniczyły zarówno szpitale publiczne, jak i niepubliczne, wojewódzkie, powiatowe, miejskie i kliniczne.

Jednym z najważniejszych wskaźników satysfakcji jest poczucie bezpieczeństwa w szpitalu, które wyraziło aż 90% ankietowanych. Nieco ponad 80% badanych ocenia, że ich stan zdrowia dzięki pobytowi w szpitalu się poprawił. Bardzo duża grupa pacjentów, bo ponad 89% pozytywnie ocenia sposób przekazywania przez personel medyczny informacji o ich stanie zdrowia. Z opieki lekarskiej zadowolonych jest 86% uczestników ankiety, z pielęgniarskiej - 88%, a fizjoterapeutycznej - 87% Ponad 75% badanych nie ma uwag do ogólnych warunków pobytu w szpitalu, a 68% - do serwowanego w szpitalu pożywienia. Tylko 25% osób odczuwało przygnębienie w związku z hospitalizacją. Ostatecznie 84% pacjentów zarekomendowałoby placówkę, w której przebywali, innym pacjentom.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szacuje, że do końca tego roku udział w ankiecie weźmie w sumie ok. 120 tys. pacjentów. Ważne jednak by do badania PASAT OPEN zgłaszały się placówki z tych województw, gdzie dotychczas jest najmniej uczestników badania, co da większą reprezentatywność wyników.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że za wcześnie mówić o pełnej reprezentatywności zbieranych przez nas danych, ale zwracam uwagę na fakt, że jest to jedyne tego typu badanie satysfakcji, które oparte jest na tak dużej próbie pacjentów i placówek z całego kraju. O pewne wstępne wnioski dla całego systemu ochrony zdrowia można się więc pokusić. Realna ocena naszych placówek medycznych przez osoby, które w ostatnim czasie z nich korzystały na pewno odbiega od tej upowszechnionej w mediach, która zapewne bazuje na zakorzenionych od dawna stereotypach. Ale te wyniki pokazują też, że przed nami nadal dużo ciężkiej pracy - mówi Agnieszka Pietraszewska-Macheta, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.