Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2023-01-26:  Zapraszamy na szkolenie: Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza do udziału w szkoleniu

Jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w systemie akredytacji szpitali
30 marca 20223 r., Kraków

W programie:

  • Akredytacja jako narzędzie kształtowania opieki nad pacjentem,
  • Standardy dot. Poprawy Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (stare i nowe),
  • Bezpieczeństwo Pacjenta i Monitorowanie Zdarzeń Niepożądanych - program w Polsce/na świecie/wytyczne WHO,
  • Bezpieczeństwo Personelu Medycznego
Dodatkowe informacje:
Zapraszamy na szkolenia akredytacyjne w siedzibie CMJ
logotyp certyfikatu

Dział Doskonalenia i Edukacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu przygotowania zakładu opieki zdrowotnej celem wdrożenia standardów akredytacyjnych.

W programie: Akredytacja w Polsce i na świecie . Etapy procesu akredytacji . Omówienie standardów akredytacyjnych z działów: Ciągłość Opieki, Prawa Pacjenta, Ocena Stanu Pacjenta, Opieka nad Pacjentem, Diagnostyka Obrazowa, Odżywianie, Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, Zarządzanie Informacją, Kontrola Zakażeń, Zabiegi i Znieczulenia, Farmakoterapia, Laboratorium, Zarządzanie Ogólne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie Środowiskiem Opieki.

Zapraszamy na szkolenia akredytacyjne on-line
logotyp certyfikatu

Dział Doskonalenia i Edukacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach on-line z zakresu omówienia standardów akredytacyjnych szpitali.

Webinaria prowadzą wizytatorzy Ośrodka Akredytacji CMJ.

Program obejmuje omówienie zestawu standardów akredytacyjnych i realizowany jest w odrębnych częściach.