Płatności za szkolenia realizowane przez Centrum Monitorowania Jakości powinny zostać uregulowane na na rzecz:


Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
nr rachunku: 84 1010 1270 0046 1722 3100 0000

Opłata za szkolenia nie obejmuje hoteli i kosztów podróży. Hotele należy rezerwować we własnym zakresie.