Opłaty za szkolenia

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/edukacja/oplaty.php

Płatności za szkolenia realizowane przez Centrum Monitorowania Jakości powinny zostać uregulowane na na rzecz:


Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
nr rachunku: 84 1010 1270 0046 1722 3100 0000

Opłata za szkolenia nie obejmuje hoteli i kosztów podróży. Hotele należy rezerwować we własnym zakresie.


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71