Zgodnie z Deklaracją Krakowską na temat Edukacji w Jakości Opieki i Bezpieczeństwie Pacjenta, uzgodnioną w trakcie konferencji eksperckiej "EDUKACJA W JAKOŚCI OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA", zorganizowanej pod auspicjami prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, liczne badania, także w Polsce, potwierdzają, że opieka zdrowotna jaką świadczymy wymaga poprawy. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest konieczność nowelizacji obecnego modelu kształcenia medycznego w formie wprowadzenia tematyki bezpieczeństwa pacjenta.

W wielu krajach, w tym także i w Polsce, tzw. wiedza o poprawie i bezpieczeństwie opieki (patient safety and improvement science) nie stanowi stałego elementu nauczania w kształceniu przeddyplomowym, podyplomowym ani ustawicznym.

Dlatego, realizując priorytet dwuletniej umowy o współpracy na lata 2016-2017, pomiędzy Ministrem Zdrowia a Europejskim Biurem WHO, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce zainaugurowały wprowadzanie tematyki bezpieczeństwa pacjenta w kształceniu przeddyplomowym na wydziałach lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, pielęgniarstwa oraz farmaceutycznych.

Program rozpoczęliśmy 24-25 października 2016 w Ministerstwie Zdrowia warsztatami dla koordynatorów desygnowanych przez uczelnie medyczne.

Planowane jest opracowanie propozycji programowej w formie publikacji Bezpieczeństwo Pacjenta. Przewodnik i Wskazówki dla Kadry Dydaktycznej, w oparciu o uznany i powszechnie wprowadzany WHO Patient Safety Curriculum Guide. Multi-professional Edition; 2011.

Wprowadzenie takich zmian w kształceniu medycznym jest też zgodne z wymogiem Zalecenia Rady Unii Europejskiej, opublikowanym 9.06.2009, w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, które rekomenduje uwzględnianie kwestii bezpieczeństwa pacjentów w kształceniu przed- i podyplomowym, podczas stażu oraz w ustawicznym rozwoju zawodowym wszystkich pracowników ochrony zdrowia; a także z Luksemburską Deklarację Bezpieczeństwa Pacjentów, która zaleca wprowadzanie problematyki bezpieczeństwa pacjenta do standardowych programów nauczania profesjonalistów medycznych.

Zapraszamy do udziału w programie wszystkie uczelnie i wydziały nauk medycznych. Robocze spotkanie dla koordynatorów odbędzie się przedpołudniem 22 maja w Krakowie, przed rozpoczęciem corocznej konferencji CMJ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) "Jakość w Opiece Zdrowotnej". Więcej informacji na ten temat przekażemy w lutym 2017.