Informacje o Działalności Centrum Monitorowania Jakości

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/firma.php

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Statut CMJ został określony poprzez zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010r.(Dz.U.M.Z z 2010 r. nr 9; poz. 59).

Do głównych zadań CMJ należą:

  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń pobudzających i wspierających projekty podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych. Szkolenia organizowane są dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy.
  • Przeprowadzanie i udoskonalanie procesu akredytacji placówek opieki zdrowotnej. Działający w CMJ Ośrodek Akredytacyjny realizuje Program Akredytacji Szpitali, w ramach którego niezależni wizytatorzy Ośrodka dokonują oceny akredytacyjnej w oparciu o publicznie znany zestaw standardów.
  • Monitorowanie wskaźników jakości, na które składają się parametry subiektywne (badanie satysfakcji pacjenta), obiektywne (wskaźniki medyczne) oraz o charakterze pośrednim (wskaźniki jakości życia). Działalność w tym zakresie realizowana jest przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy.
  • Ocena jakości świadczeń wysokospecjalistycznych - realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.


Lokalizacja:

Aktualnie:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

FAKS:
12 427-82-52

Telefony:

  • 12 427-81-70
  • 12 427-81-71
  • 12 427-82-40
  • 12 427-82-41

e-mail: sekretariat@cmj.org.pl

Mapka dojazdowa


CMJ, ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71