Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-10-20: Wyniki naboru na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizować wizyty akredytacyjne w ramach Projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod względem spełnienia przez kandydatów kryteriów formalnych i kryteriów preferencyjnych, na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych zostało zakwalifikowanych 20 osób.

Wszyscy kandydaci biorący udział w naborze, zostali poinformowani w dniu 20.10.2021 r. drogą mailową o wynikach naboru, terminie i miejscu szkolenia.

2021-09-25: Standardy akredytacyjne w patomorfologii

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Standardy zostały opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów.

2021-09-17: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza lekarzy specjalistów patomorfologów do wzięcia udziału w naborze na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizowali przeglądy w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Nabór trwa do 15.10.2021 r.

Do pobrania:

2021-09-15: Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września 2021r.

Zgłoś wydarzenie
Lista wydarzeń
Przeczytaj list

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi:

Działaj dziś, dla bezpiecznego i pełnego szacunku porodu!

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy. W ubiegłym roku, udało się zaaranżować podświetlenie Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie, mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz fontanny w Katowickim Centrum Onkologii.  WIĘCEJ...

2021-09-03: Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz trzech podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali oraz 246 placówek POZ

2021-08-31: Nowe akredytacje dla czterech szpitali oraz siedmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 176 szpitali. oraz 245 placówek POZ