Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2022-06-07: Nowe akredytacje dla trzech szpitali oraz dwóch podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 179 szpitali oraz 218 placówek POZ

2022-06-05: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Logotyp badania PASAT OPEN

Już ponad 90 szpitali bezpłatnie stosuje prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia badania opinii pacjentów PASAT OPEN.

Badanie PASAT OPEN jest bezpłatne i jest realizowane w 100% drogą elektroniczną przy minimalnych nakładach informatycznych szpitala. Badanie realizowane jest w sposób ciągły i umożliwia doskonalenie jakości szpitala poprzez ocenę doświadczeń pacjenta ze świadczonej w szpitalu opieki. System raportowania, jaki wypracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, umożliwia wgląd w wyniki ankietowania na bieżąco, ale również powala na porównania osiąganych wyników na tle innych szpitali uczestniczących w badaniu.

W ciągu pierwszej połowy 2022 roku system PASAT OPEN zgromadził dane pochodzące od ponad 15000 pacjentów.

Szpitale zainteresowane udziałem w tym bezpłatnym badaniu (PASAT OPEN) proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.cmj.org.pl/open  WIĘCEJ...

2022-05-10: Dwanaście szpitail z akredytacją Ministra Zdrowia

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytacje dla dwunastu szpitali. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 189 szpitali oraz 227 placówek POZ

2022-05-10: Nowe akredytacje dla trzynastu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał trzynaście akredytacji dla placówek POZ. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze osiem placówek zdobyło certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 189 szpitali oraz 227 placówek POZ

2022-05-05: 5 maja obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk

Logotyp world hand hygiene day 2022

Zjednoczeni dla bezpieczeństwa - pacjentów i personelu - stosujmy higienę rąk

5 maja obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk.

Temat kampanii WHO w 2022: Kultura jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, która docenia wartość higieny rąk, oraz zapobiegania i kontroli zakażeń.

Motywem przewodnim Dnia Higieny Rąk w 2022 roku jest kultura miejsca pracy i podnoszenie świadomości, że poprzez higienę rąk, inwestujemy w kulturę jakości i bezpieczeństwa w naszej organizacji ale także, że kultura wysokiej jakości i bezpieczeństwa pacjenta i personelu winna motywować do prowadzenia higieny rąk we właściwym czasie i przy zastosowaniu właściwych środków.

2022-03-02: Solidarni z Ukrainą - wzory dokumentów z tłumaczeniem

Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,

W momencie kryzysu humanitarnego konieczna jest solidarność z Ukrainą oraz wzajemna pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

W tym duchu przygotowaliśmy na stronach specjalną zakładkę.

Zamieszczamy linki do dokumentów, które mogą być przydatne w kontakcie z pacjentami z Ukrainy,

Pierwsze dokumenty udostępniamy dzięki uprzejmości WSZ w Przemyślu wraz ze zgodą na ich wykorzystanie.

Zachęcamy do przesłania na adres sekretariat@cmj.org.pl Państwa materiałów do CMJ z którymi można podzielić się z innymi szpitalami.

Z góry dziękuję,

Michał Bedlicki
Z-ca Dyrektora  WIĘCEJ...

2021-10-27: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Logotyp badania PASAT OPEN

Uwaga: Bezpłatne badanie doświadczeń pacjenta z opieki świadczonej w szpitalu (PASAT OPEN)

Kolejne szpitale przyłączają się do prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia badania opinii pacjentów. Dotychczas system PASAT OPEN zgromadził już dane pochodzące od blisko 7000 pacjentów leczonych w kilkudziesięciu szpitalach.

Badanie PASAT OPEN jest bezpłatne i jest realizowane w 100% drogą elektroniczną przy minimalnych nakładach informatycznych szpitala. Badanie realizowane jest w sposób ciągły i umożliwia doskonalenie jakości szpitala poprzez ocenę doświadczeń pacjenta ze świadczonej w szpitalu opieki. System raportowania, jaki wypracowało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, umożliwia wgląd w wyniki ankietowania na bieżąco, ale również powala na porównania osiąganych wyników na tle innych szpitali uczestniczących w badaniu.

Szpitale zainteresowane udziałem w tym bezpłatnym badaniu (PASAT OPEN) proszone są o zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza na stronie: www.cmj.org.pl/open  WIĘCEJ...


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71