Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-02-21: Akredytacje dla dziesięciu podmiotów POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację dziesięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 251 placówek POZ oraz 204 szpitali.

2021-01-18: Nowe akredytacje dla sześciu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje dla jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie przychodnie zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 239 placówek POZ oraz 219 szpitali.

2021-01-08: Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz dwóch podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 220 szpitali. oraz 233 placówek POZ

2021-01-08: Wyniki dodatkowej rekrutacji podmiotów POZ do projektu

Została zakończona dodatkowa rekrutacja (V edycja) podmiotów POZ do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w dodatkowej rekrutacji do udziału w projekcie

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z zakwalifikowanymi do projektu podmiotami POZ i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

2020-09-07: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,
Z powodu sytuacji epidemicznej kraju został zmieniony termin
XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej".

nowy termin: 24-25 maja 2021 r.

Miejsce konferencji i pozostałe daty w kalendarzu konferencji
nie ulegają zmianie

 WIĘCEJ...

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71