Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/index.php
Informacje dla Pacjentów
ZWR
logo projektu PAS

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia a podstawowe nasze cele to:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

2021-09-25: Standardy akredytacyjne w patomorfologii

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Standardy zostały opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Patologów.

2021-09-17: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zaprasza lekarzy specjalistów patomorfologów do wzięcia udziału w naborze na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej, którzy będą realizowali przeglądy w ramach projektu pn. "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami leczniczymi".

Nabór trwa do 15.10.2021 r.

Do pobrania:

2021-09-15: Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września 2021r.

Zgłoś wydarzenie
Lista wydarzeń
Przeczytaj list

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi:

Działaj dziś, dla bezpiecznego i pełnego szacunku porodu!

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Pierwszym kierunkiem takich działań WHO Patient Safety był program Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy. W ubiegłym roku, udało się zaaranżować podświetlenie Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie, mostu Kładka Bernatka w Krakowie oraz fontanny w Katowickim Centrum Onkologii.  WIĘCEJ...

2021-09-03: Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz trzech podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali oraz 246 placówek POZ

2021-08-31: Nowe akredytacje dla czterech szpitali oraz siedmiu podmiotów POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 176 szpitali. oraz 245 placówek POZ

2021-07-28: Akredytacje Ministra Zrdowia ośmiu placówek POZ

Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze cztery placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 250 placówek POZ oraz 180 szpitali.

2021-07-28: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - ważne informacje!

Logo Konferencji

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ustalone zostało miejsce obrad XXIV Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej. Konferencja odbędzie się w Qubus Hotel Kraków, ul. Nadwiślańska 6, Kraków.

Informacje o zasadach płatności za udział w konferencji zostaną rozesłane do uczestników pod koniec sierpnia. Wynika to z faktu, że nadal obowiązują ograniczenia związane z pandemią SARS-COV2.

Aktualnie nie posiadamy już wolnych miejsc na udział w konferencji.

Zgłoszenia, które nie zostały dotychczas anulowane pozostają nadal ważne.  WIĘCEJ...

2021-06-15: Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Informujemy, że XXIV Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". odbędzie się w Krakowie w terminie 23-24 września 2021 r.

Miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym

 WIĘCEJ...

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71