Logotyp Konferencji

Opłata za uczestnictwo w konferencji

  • Opłata konferencyjna wynosi:: 984 PLN (w tym VAT) i nie uwzględnia kosztów hotelowych.
  • Osoby, które nie dokonały wpłat proszone są o uregulowanie należności do dnia 17 września 2021 r.

Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

  • pomniejszenie kwoty zwrotu o 492 PLN
  • odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej
  • po 4 września 2020r. koszty uczestnictwa nie będą zwracane
  • nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w konferencji skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa.

Opłata przelewem na konto

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
84 1010 1270 0046 1722 3100 0000
Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu