Logotyp Konferencji

Opłata za uczestnictwo w konferencji

  • do 14.08.2020r.: 984 PLN (w tym VAT) PLN
  • po 14.08.2020r.: 1107 PLN (w tym VAT) PLN
  • Ze względu na obecną sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o niedokonywanie opłaty konferencyjnej do momentu odrębnego komunikatu.
  • Opłata dla zakwalifikowanych prelegentów: 984 PLN (w tym VAT)
  • Opłata dla członków TPJ: 984 PLN (w tym VAT) PLN

Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

  • pomniejszenie kwoty zwrotu o 492 PLN
  • odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej
  • po 4 września 2020r. koszty uczestnictwa nie będą zwracane
  • nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w konferencji skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa.

Opłata przelewem na konto

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
84 1010 1270 0046 1722 3100 0000
Uiszczenie opłaty konferencyjnej jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu