Tematyka konferencji

  • Jakość w pielęgniarstwie
  • Leczenie żywieniowe
  • Zdarzenia niepożądane
  • Zakażenia szpitalne
  • Relacja SOR - POZ - opieka koordynowana
  • Akredytacja
  • Warsztaty: technologie mobilne w opiece nad pacjentem