Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej
"25 LAT MONITOROWANIA JAKOŚCI W POLSCE"

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/konferencja/index.php

Logotyp Konferencji

Opłata za uczestnictwo w konferencji

  • do 19.04.2019r.: 984 PLN (w tym VAT) PLN
  • po 19.04.2019r.: 1107 PLN (w tym VAT) PLN
  • Opłata dla zakwalifikowanych prelegentów: 984 PLN (w tym VAT)
  • Opłata dla członków TPJ: 984 PLN (w tym VAT) PLN

Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

  • pomniejszenie kwoty zwrotu o 492 PLN
  • odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej
  • od 6.05.2019 koszty uczestnictwa nie będą zwracane
  • nieodwołanie zgłoszenia i brak udziału w konferencji skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa.

Opłata przelewem na konto

Centrum Monitorowania Jakości w ochronie Zdrowia,
84 1010 1270 0046 1722 3100 0000
Opłata konferencji jest warunkiem uczestnictwa w niej


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71