Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/konferencja/index.php

Logotyp Konferencji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na XXIV konferencję "Jakość w Opiece Zdrowotnej" współorganizowaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce w Krakowie 24-25 maja 2021.

Rok ten, z okazji 200 rocznicy urodzin pionierki pielęgniarstwa Florence Nightingale został przez Światową Organizację Zdrowia określony rokiem "Pielęgniarki i Położnej".

Zespoły pielęgniarskie mają potężny wpływ na kulturę bezpieczeństwa w podmiotach opieki medycznej. Dlatego też, wspólnie zastanowimy się nad wyzwaniami, jakie stoją przed kadrą pielęgniarską, z uwzględnieniem aspektów jakości i bezpieczeństwa opieki, współdziałania z zespołami innych profesjonalistów, prowadzenia wiarygodnej oceny pielęgniarskiej czy problemów liczebności dyżurowych obsad pielęgniarskich.

W trakcie konferencji zaplanowaliśmy też dyskusję na temat roli przywództwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej, w tym wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli Rad Społecznych i Nadzorczych na temat jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Tradycyjnie, na naszym spotkaniu poruszymy też zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa opieki i wdrażania rozwiązań zmniejszających ryzyko powtórnego występowania zdarzeń niepożądanych o takiej samej lub bardzo zbliżonej etiologii.

Przedstawimy doświadczenia Zespołów Wczesnego Reagowania wynikające z projektu zrealizowanego przez CMJ oraz zasady prowadzenia takiego programu i szanse na implementację modelu ZWR w polskim systemie ochrony zdrowia.

W trakcie konferencji chcielibyśmy również zastanowić się nad bezpieczeństwem w chirurgii, a w szczególności tymi elementami opieki okołozabiegowej, które w istotny sposób wpływają na powodzenie leczenia chirurgicznego.

Zapraszam zatem do Krakowa na spotkanie i wymianę doświadczeń wszystkich Państwa, którym temat bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej nie pozostają obojętne.

Michał Bedlicki
Komitet Organizacyjny


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71