Konferencja Jakość w Opiece Zdrowotnej
"25 LAT MONITOROWANIA JAKOŚCI W POLSCE"

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/konferencja/index.php

Logotyp Konferencji

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie z jakością w Krakowie w dniach 20-21 maja 2019 roku.

Tegoroczna konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" będzie próbą określenia co udało nam się zmienić w ciągu ostatnich 25 lat w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz jaki wkład w te przemiany miała działalność Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

W programie uwzględnimy bloki tematyczne, które znacząco oddziaływują na rezultaty uzyskiwane przez nowoczesne systemy opieki zdrowotnej i stanowią obszary istotnego zainteresowania środowiska pacjentów i ich bliskich. Porozmawiamy więc na temat problemów bezpieczeństwa w farmakoterapii; redukowania zagrożeń, jakie wynikają z niedoceniania znaczenia antybiotykooporności i wiarygodnego monitorowania zakażeń szpitalnych; trudności i wyzwań, dotyczących umiejętności właściwej komunikacji i optymalizacji przekazu informacji, oraz ich wykorzystywania dla poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem, wyceny ryzyka zabiegu. Przedstawimy zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa hospitalizacji, prezentując doświadczenia kolejnych etapów projektu stymulującego prowadzenie nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi oraz projektu wdrażającego koncepcję Zespołów Wczesnego Reagowania.

Tematy jakie poruszymy w trakcie tegorocznego spotkania są Państwu bliskie. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że od ćwierćwiecza wspólnie tworzymy jakość w polskim systemie ochrony zdrowia czyli network nakierowany na wspólne cele i dążenia.

Jak dalece udaje się nam to zrealizować? Co jeszcze pozostaje do zrobienia tak, by system jaki współtworzymy spełniał oczekiwania nasze i przyszłych pokoleń Polaków?

Na próbę odpowiedzi oraz dyskusję serdecznie zapraszamy w maju do Krakowa.

Halina Kutaj-Wąsikowska
Dyrektor CMJ

Jerzy Kulikowski
Prezydent TPJ


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71