Op砤ty zwi眤ane z konferencj

Logotyp XXII Konferencji

Op砤ta za uczestnictwo w konferencji

  • do 19.04.2019r.: 984 PLN (w tym VAT) PLN
  • po 19.04.2019r.: 1107 PLN (w tym VAT) PLN
  • Op砤ta dla zakwalifikowanych prelegent體: 984 PLN (w tym VAT)
  • Op砤ta dla cz硂nk體 TPJ: 984 PLN (w tym VAT) PLN

 

Zwrot op砤ty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

  • pomniejszenie kwoty zwrotu o 492 PLN
  • odwo砤nie zg硂szenia wymaga formy pisemnej
  • po 5.05.2019 koszty uczestnictwa nie b阣 zwracane
  • nieodwo砤nie zg硂szenia i brak udzia硊 w konferencji skutkuje obci笨eniem pe硁ymi kosztami uczestnictwa.

 

Op砤ta przelewem na konto

Centrum Monitorowania Jako禼i w ochronie Zdrowia,
84 1010 1270 0046 1722 3100 0000

Op砤ta konferencji jest warunkiem uczestnictwa w niej