Adres:
Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

Telefony:

  • 12 427-81-70
  • 12 427-81-71
  • 12 427-82-40
  • 12 427-82-41

Faks:

  • 12 427-82-52

Dyrekcja

p. o. dyrektor: Michał Bedlicki

Sekretariat Dyrekcji

Magdalena Jasińska
e-mail:sekretariat@cmj.org.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:

Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:odo@cmj.org.pl

Dział Akredytacji

Kierownik: Mirosław Piotrowski
Tel. kom. 535 353 235
Nr wew. 25
e-mail:akredytacja@cmj.org.pl

Barbara Kutryba
Nr wew. 26

Akredytacja Szpitali
Anna Grela-Borsa
Tel. kom. 505 115 537
Nr wew. 13
Marcin Kalinowski
tel. kom. 512 229 773
Nr wew. 27

Agnieszka Wiechna
Tel. kom. 535 265 964
Nr wew. 31

Akredytacja POZ
Karolina Frączek
Tel. kom. 513 086 184
Nr wew. 37

Sabina Łyczakowska
Nr wew. 30

Dział Doskonalenia i Edukacji

Kierownik: Elżbieta Bubula
Tel. kom. 535 265 966
Nr wew. 32
e-mail:bubula@cmj.org.pl

Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:wegrzyn@cmj.org.pl

Dział Standaryzacji

Kierownik: Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:warunek@cmj.org.pl

Mateusz Bochenek
Nr wew. 34

Olga Konopka
Nr wew. 38
Tel. kom. 535 265 967

Sekcja Finansów

Główny Księgowy: Joanna Wołosiuk
Nr wew. 29

Alicja Sałaś
Tel. kom. 535 115 537
Nr wew. 12

Sekcja Administracyjno-Techniczna:

Kierownik: Agnieszka Kubiszowska
Tel. kom. 575 265 969
Nr wew. 11
e-mail:kubiszowska@cmj.org.pl

Jolanta Kistela
Nr wew. 67

Rada Akredytacyjna

Sekretariat Rady Akredytacyjnej: Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:rada.akredytacyjna@cmj.org.pl

Projekty aktualnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Koordynator: Aleksandra Banaszewska
Kontakt telefoniczny (dla Podmiotów zakwalifikowanych do projektu):
Marcin Kalinowski tel. 512 229 773
Strona www projektu: www.cmj.org.pl/patomorfologia