Zdjęcie siedziby CMJ

Adres:
Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Telefony:

  • 12 427-81-70
  • 12 427-81-71
  • 12 427-82-40
  • 12 427-82-41

Faks:

  • 12 427-82-52

Dyrekcja

Dyrektor: Halina Kutaj-Wąsikowska
Z-ca Dyrektora: Michał Bedlicki

Sekretariat Dyrekcji

Magdalena Jasińska
e-mail:sekretariat@cmj.org.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:

Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:odo@cmj.org.pl

Dział Akredytacji

Kierownik: Mirosław Piotrowski
Tel. kom. 535 353 235
Nr wew. 25
e-mail:akredytacja@cmj.org.pl

Barbara Kutryba
Nr wew. 26

Akredytacja Szpitali
Anna Grela-Borsa
Tel. kom. 505 115 537
Nr wew. 13

Akredytacja POZ
Karolina Frączek
Nr wew. 37

Dział Doskonalenia i Edukacji

Kierownik: Elżbieta Bubula
Tel. kom. 535 265 966
Nr wew. 32
e-mail:bubula@cmj.org.pl

Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:wegrzyn@cmj.org.pl

Dział Standaryzacji

Kierownik: Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:warunek@cmj.org.pl

Mateusz Bochenek
Nr wew. 34

Agnieszka Wiechna
Tel. kom. 535 265 964
Nr wew. 31

Sekcja Finansów

Główny Księgowy: Joanna Wołosiuk
Nr wew. 29

Alicja Sałaś
Tel. kom. 535 115 537
Nr wew. 12

Sekcja Administracyjno-Techniczna:

Kierownik: Agnieszka Kubiszowska
Tel. kom. 575 265 969
Nr wew. 11
e-mail:kubiszowska@cmj.org.pl

Rada Akredytacyjna

Sekretariat Rady Akredytacyjnej: Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:rada.akredytacyjna@cmj.org.pl

Projekty aktualnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Projekt "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Koordynator: Bożena Dubiel
Kontakt telefoniczny (dla Podmiotów zakwalifikowanych do projektu):
w sprawie wsparcia szkoleniowego tel. 535 265 967
w sprawie wniosków o udzielenie akredytacji w zakresie POZ tel. 535 265 969

e-mail:poz@cmj.org.pl
Strona www projektu: www.cmj.org.pl/poz

Projekt "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Koordynator: Aleksandra Banaszewska
Kontakt telefoniczny (dla szpitali zakwalifikowanych do projektu):
Marcin Kalinowski tel. 512 229 773

e-mail:pas@cmj.org.pl