Zdjęcie siedziby CMJ

Adres:
Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków

Telefony:

  • 12 427-81-70
  • 12 427-81-71
  • 12 427-82-40
  • 12 427-82-41

Faks:

  • 12 427-82-52

Dyrekcja

Dyrektor: Halina Kutaj-Wąsikowska
Z-ca Dyrektora: Michał Bedlicki

Sekretariat Dyrekcji

Magdalena Jasińska
e-mail:sekretariat@cmj.org.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:

Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:odo@cmj.org.pl

Dział Akredytacji

Kierownik: Mirosław Piotrowski
Tel. kom. 535 353 235
Nr wew. 25
e-mail:akredytacja@cmj.org.pl

Barbara Kutryba
Nr wew. 26

Akredytacja Szpitali
Anna Grela-Borsa
Tel. kom. 505 115 537
Nr wew. 13
Agnieszka Myga
Nr wew. 22
Małgorzata Zbroja
Nr wew. 22

Akredytacja POZ
Karolina Frączek
Nr wew. 37
Agnieszka Myga
Nr wew. 22
Małgorzata Zbroja
Nr wew. 22

Dział Doskonalenia i Edukacji

Kierownik: Elżbieta Bubula
Tel. kom. 535 265 966
Nr wew. 32
e-mail:bubula@cmj.org.pl

Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:wegrzyn@cmj.org.pl

Dział Standaryzacji

Kierownik: Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:warunek@cmj.org.pl

Mateusz Bochenek
Nr wew. 34

Agnieszka Wiechna
Tel. kom. 535 265 964
Nr wew. 31

Sekcja Finansów

Główny Księgowy: Joanna Wołosiuk
Nr wew. 29

Alicja Sałaś
Tel. kom. 535 115 537
Nr wew. 12

Sekcja Administracyjno-Techniczna:

Kierownik: Agnieszka Kubiszowska
Tel. kom. 575 265 969
Nr wew. 11
e-mail:kubiszowska@cmj.org.pl

Rada Akredytacyjna

Sekretariat Rady Akredytacyjnej: Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:rada.akredytacyjna@cmj.org.pl

Projekty aktualnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Projekt "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

Koordynator: Bożena Dubiel
Kontakt telefoniczny (dla Podmiotów zakwalifikowanych do projektu):
w sprawie wsparcia szkoleniowego tel. 535 265 967
w sprawie wniosków o udzielenie akredytacji w zakresie POZ tel. 535 265 969

e-mail:poz@cmj.org.pl
Strona www projektu: www.cmj.org.pl/poz

Projekt "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

Koordynator: Aleksandra Banaszewska
Kontakt telefoniczny (dla szpitali zakwalifikowanych do projektu):
Marcin Kalinowski tel. 512 229 773

e-mail:pas@cmj.org.pl