Adres:
Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia
ul. Bobrzyńskiego 12
30-348 Kraków

Adres ePUAP: /CMJ/SkrytkaESP

Telefony:

  • 12 383 47 15
  • 12 383 47 16

Dyrektor: Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Z-ca Dyrektora: Michał Bedlicki

Sekretariat Dyrekcji

Magdalena Jasińska
12 383 47 15, 12 383 47 16
Tel. kom. 513 086 184
e-mail:sekretariat@cmj.org.pl

Inspektor ochrony danych osobowych:

Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:odo@cmj.org.pl

Dział Akredytacji

Kierownik: Mirosław Piotrowski
Tel. kom. 535 353 235
Nr wew. 25
e-mail:akredytacja@cmj.org.pl

Barbara Kutryba
Nr wew. 26

Akredytacja Szpitali
Marcin Kalinowski
tel. kom. 512 229 773
Nr wew. 27

Monika Mrowca-Kuscorz
Nr wew. 30

Agnieszka Wiechna
Tel. kom. 535 265 964
Nr wew. 31

Akredytacja POZ
Natalia Szklarczyk-Baś
Tel. kom. 535 265 803
Nr wew. 68

Sabina Łyczakowska
Tel. kom. 535 265 969
Nr wew. 23

Dział Doskonalenia i Edukacji

Kierownik: Elżbieta Bubula
Tel. kom. 535 265 966
Nr wew. 32
e-mail:bubula@cmj.org.pl

Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:wegrzyn@cmj.org.pl

Dział Standaryzacji

Kierownik: Andrzej Warunek
Tel. kom. 533 301 722
Nr wew. 28
e-mail:warunek@cmj.org.pl

Mateusz Bochenek
Tel. kom. 535 265 965
Nr wew. 34

Olga Konopka
Nr wew. 38
Tel. kom. 535 265 967

Sekcja Finansów

Główny Księgowy: Joanna Wołosiuk
Tel. kom. 535 265 963
Nr wew. 29

Alicja Sałaś
Tel. kom. 535 115 537
Nr wew. 12

Sekcja Administracyjno-Techniczna:

Kierownik: Agnieszka Kubiszowska
Tel. kom. 575 265 969
Nr wew. 11
e-mail:kubiszowska@cmj.org.pl

Jolanta Kistela
Nr wew. 67

Rada Akredytacyjna

Sekretariat Rady Akredytacyjnej: Jolanta Węgrzyn
Tel. kom. 535 301 445
Nr wew. 33
e-mail:rada.akredytacyjna@cmj.org.pl

Projekty aktualnie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Projekt "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi"

Koordynator: Aleksandra Banaszewska
Kontakt telefoniczny (dla Podmiotów zakwalifikowanych do projektu):
Marcin Kalinowski tel. 512 229 773
Strona www projektu: www.cmj.org.pl/patomorfologia