Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2021-01-18:  Nowe akredytacje dla sześciu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje dla jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie przychodnie zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 239 placówek POZ oraz 219 szpitali.

2021-01-08:  Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz dwóch podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 220 szpitali. oraz 233 placówek POZ

2021-01-08:  Wyniki dodatkowej rekrutacji podmiotów POZ do projektu

Została zakończona dodatkowa rekrutacja (V edycja) podmiotów POZ do projektu pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista podmiotów POZ zakwalifikowanych w dodatkowej rekrutacji do udziału w projekcie

W najbliższych dniach będziemy się kontaktować z zakwalifikowanymi do projektu podmiotami POZ i informować o koniecznych formalnościach, trybie podpisania porozumienia oraz o rodzaju i harmonogramie wsparcia.

Dziękujemy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematyką poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

2020-12-21:  Ranking "Bezpieczny Szpital 2020" - wyniki!

Wyniki Rankingu Szpitali "Bezpieczny Szpital 2020", który przygotował zespół Centrum Monitorowania Jakości - został opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" w dniu 17 grudnia 2020 r.

Szczegółowe wyniki są dostępne dla WSZYSTKICH uczestników rankingu z poziomu ankiety elektronicznej, która była wypełniana.

Wszystkim szpitalom uczestniczącym w rankingu dziękujemy za nadesłąnie wypełnionych formularzy ankiety rankingu. Wyniki części wskaźnikowej ankiety ukażą się w terminie późniejszym.  WIĘCEJ...

2020-12-15:  Dodatkowa rekrutacja POZ do projektu przedłużona!

Informujemy, że czas składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach dodatkowej rekrutacji (V edycja) do Projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa zostaje wydłużony do dnia 28.12.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że akceptujemy jedynie kwestionariusze wypełnione, podpisane i przesłane elektronicznie.

Dokumenty rekrutacyjne - kwestionariusz rekrutacyjny wypełniony i podpisany elektronicznie wraz z załącznikami należy przesłać do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za pośrednictwem platformy ePUAP (ścieżka: Katalog spraw/sprawy ogólne/pisma do urzędu /pismo ogólne do podmiotu publicznego/załatw sprawę). W tytule wiadomości proszę wpisać: "Rekrutacja POZ do projektu - V edycja".

Do Projektu mogą zgłaszać się Podmioty Lecznicze spełniające łącznie następujące kryteria:

  • udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (niezbędne świadczenia lekarza POZ),
  • przystępowanie po raz pierwszy do procesu akredytacji - podmioty, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016. 2135 t.j.), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz.MZ.11.4.42 z dnia 14 kwietnia 2011 r.).
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji podmiotów POZ: Agnieszka Wiechna, tel.: 535-265-964

PLIKI DO POBRANIA:

2020-12-14:  Projekt Bądź przy mnie - wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19
Logotyp progranu Bądź pry mnie

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta realizuje ogólnopolski program "Bądź przy mnie - wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19".

Celem programu jest to, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania i aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje.

Do udziału w programie zostały zaproszone wszystkie szpitale publiczne. Szpitale, które przystąpią do programu, otrzymają bezpłatnie:

  1. w ramach pierwszej części programu ("Porozmawiaj ze mną") - 2 smartfony (jeden na oddział intensywnej terapii i jeden na oddział "covidowy") z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych (darczyńcą jest Polkomtel Sp. z o.o., operator sieci Plus), w celu umożliwienia chorym na COVID-19, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualnego kontaktu z osobami bliskimi
  2. w ramach drugiej części programu ("Podnieś mnie na duchu") - wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej dla kapelanów.

Program ten ma szczególne znaczenie wobec zbliżających się Świąt, które wielu chorych będzie musiało spędzić w szpitalu, odizolowanych od swoich bliskich.

Do pobrania:

Do przeczytania:

2020-11-30:  Nowe akredytacje: siedem szpitai i trzy podmioty POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkie przychodnie zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Śremski szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 215 szpitali. oraz 231 placówek POZ

2020-09-07:  Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Uwaga!!!
Szanowni Państwo,
Z powodu sytuacji epidemicznej kraju został zmieniony termin
XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej".

nowy termin: 24-25 maja 2021 r.

Miejsce konferencji i pozostałe daty w kalendarzu konferencji
nie ulegają zmianie

 WIĘCEJ...

CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71