Co nowego?

Drukuj
Cofnij

Jesteś tutaj: www.cmj.org.pl/news.php

Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2021-06-23:  Akredytacje dla pięciu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację pięciu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

WsZystkie certyfikaty zdobyto uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 246 placówek POZ oraz 187 szpitali.

2021-06-18:  Akredytacja Ministra Zdrowia dla czterech szpitali
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Będziński szpital zdobył certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 195 szpitali.

2021-06-15:  Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej" - zmiana terminu!

Logo Konferencji

Informujemy, że XXIV Ogólnopolska Konferencja "Jakość w Opiece Zdrowotnej". odbędzie się w Krakowie w terminie 23-24 września 2021 r.

Miejsce konferencji zostanie podane w terminie późniejszym

 WIĘCEJ...
2021-06-01:  Kolejne szpitale akredytowane przez Ministra Zdrowia
2021-05-19:  Ocena postępowania okołooperacyjnego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym postępowania okołooperacyjnego w ujęciu interdyscyplinarnym.

Proponowane Państwu badanie ankietowe zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną CM UJ, a wśród organizatorów badania są zarówno konsultanci krajowi z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak i Ortopedii oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. List zapraszający

Proszę wybrać ankietę dla swojej specjalności (a w miarę możliwości zaprosić również koleżanki i kolegów ze swoich jak również zaprzyjaźnionych ośrodków). Prosimy o wypełnienie ankiet do 15 czerwca 2021 r.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik - koordynator projektu
prof. dr hab. med. Radosław Owczuk - konsultant krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej terapii
prof. dr hab. med. Jarosław Czubak - konsultant krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński - konsultant ds. obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Halina Kutaj-Wąsikowska - dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia


CMJ, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
tel./fax: (0-12) 423-20-88, 427-81-70, 427-81-71