Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.