Dział zawiera informacje, których źródłem jest CMJ lub szpitale z akredytacją.
 

2021-09-03:  Nowe akredytacje dla sześciu szpitali oraz trzech podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 181 szpitali oraz 246 placówek POZ

2021-08-31:  Nowe akredytacje dla czterech szpitali oraz siedmiu podmiotów POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał kolejne akredytacje. Wyróżnione jednostki to:

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 176 szpitali. oraz 245 placówek POZ

2021-07-28:  Akredytacje Ministra Zrdowia ośmiu placówek POZ
Logotyp certyfikatu akredytacyjnego

Minister Zdrowia przyznał akredytację ośmiu podmiotom POZ. Wyróżnione jednostki to:

Pierwsze cztery placówki zdobyły certyfikat akredytacyjny uczestnicząc w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim gratulujemy zdobytego wyróżnienia!

Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 250 placówek POZ oraz 180 szpitali.